ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa hydroforni obręb Koźla, gmina Świdnica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • swz hydrofornia (DOCX, 109.5 KiB)
 • załączniki 1, 2, 3, 4, 6 hydrofornia (DOCX, 82.4 KiB)
 • załącznik nr 7 projekt umowy (DOCX, 57.4 KiB)
 • Projekt - Hydrofornia (PDF, 9.9 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Hydrofornia (PDF, 300.3 KiB)
 • Przedmiar robót - Hydrofornia (PDF, 332.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 24-05-2021 (PDF, 246.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 202.3 KiB)
 • INORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 265.5 KiB)
 • Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania (DOCX, 235 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa hydroforni obręb Koźla, gmina Świdnica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • swz hydrofornia Letnica (DOCX, 109.4 KiB)
 • załączniki 1, 2, 3, 4, 6 hydrofornia (DOCX, 82.4 KiB)
 • załącznik nr 7 projekt umowy (DOCX, 57.3 KiB)
 • 2021_BZP 00035936_01 (PDF, 64.5 KiB)
 • Projekt - Hydrofornia (PDF, 9.9 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Hydrofornia (PDF, 300.3 KiB)
 • Przedmiar robót - Hydrofornia (PDF, 332.6 KiB)
 • RG.271.1.3.2021 Informacja zamawiającego (PDF, 202.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 264.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ciągu pieszo -jezdnego (drogi wewnętrznej) w Drzonowie, gmina Świdnica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • swz budowa ciągu pieszo - jezdnego Drzonów (DOCX, 110.4 KiB)
 • załączniki 1, 2, 3, 4, 6 ciąg pieszo-jezdny (DOCX, 82.1 KiB)
 • załącznik nr 7 - projekt umowy (DOCX, 95.8 KiB)
 • Ogłoszenie nr 2021 BZP 00033914 (PDF, 3.4 MiB)
 • Projekt BUDOWLANY.zip (ZIP, 81.1 MiB)
 • Projekt WYKONAWCZY.zip (ZIP, 18.6 MiB)
 • Zalaczniki.zip (ZIP, 50.3 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 26.04.2021 (PDF, 3.7 MiB)
 • RG.271.1.2.2021 Informacja zamawiającego (PDF, 207 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 303.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 312.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odcinka drogi Nr 006082F w Koźli
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • siwz z załącznikami droga w Koźli (DOCX, 165.7 KiB)
 • Ogłoszenie nr 537309-N-2020 (PDF, 159.3 KiB)
 • opis droga Koźla (PDF, 105.3 KiB)
 • Droga Koźla - przedmiar (PDF, 55.7 KiB)
 • Org.ruchu (PDF, 3.2 MiB)
 • Plan zagospod Droga Koźla (PDF, 3.3 MiB)
 • Przekroje (PDF, 359.4 KiB)
 • STWIOR Koźla (PDF, 478.3 KiB)
 • Pytania z dnia 20.05.2020 z odpowiedzią (PDF, 528.7 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 22.05.2020 (PDF, 214.1 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 22.05.2020r. (PDF, 287.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa trzech używanych autobusów do transportu publicznego w formie leasingu operacyjnego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 388.2 KiB)
 • SIWZ ZKP 2019_2 (PDF, 505.6 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ (PDF, 468.8 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 1 (DOCX, 71.2 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 3 (DOCX, 65.6 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 4 (DOCX, 53.4 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 7 (DOCX, 53.2 KiB)
 • Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 63.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa trzech używanych autobusów do transportu publicznego w formie leasingu operacyjnego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ ZKP 2019 (PDF, 197 KiB)
 • OGLOSZENIE 577569-N-2019 (PDF, 382.4 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ (PDF, 469.1 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 1 (DOCX, 71.1 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 3 (DOCX, 65.3 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 4 (DOCX, 53.4 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 7 (DOCX, 53.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 105.1 KiB)
 • ODPOWIEDZI na pytania do SIWZ nr 2 (PDF, 78.4 KiB)
 • Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 67.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-03-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzonów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ załącznikami (DOCX, 153.3 KiB)
 • Ogłoszenie nr 531606-N-2019 (PDF, 218.1 KiB)
 • PW_SUW_Drzonow (ZIP, 8 MiB)
 • SUW_Drzonow_PB_-_OPIS_i_PZT (PDF, 2.5 MiB)
 • SUW Drzonow PB - OPIS i PZT (PDF, 24.3 MiB)
 • SUW Drzonow PB - RYSUNKI - A2 (PDF, 11 MiB)
 • SUW Drzonow PB - RYSUNKI - A3 (PDF, 6.3 MiB)
 • SUW Drzonow PB - ZALACZNIKI (PDF, 11.4 MiB)
 • SUW Drzonów - PRZEDMIAR 2019zm (PDF, 219.1 KiB)
 • SUW Drzonów - STWiOR2019zm (PDF, 457.8 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW Z DNIA 09.04.2019R. (PDF, 145.6 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 16.04.2019R. (PDF, 225.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-02-22
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzonów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ załącznikami 1-7 SUW Drzonów (DOCX, 196.9 KiB)
 • Ogłoszenie 517415-N-2019 z dnia 2019-02-22 r (PDF, 217.8 KiB)
 • PW_SUW_Drzonow.zip (ZIP, 8 MiB)
 • SUW_Drzonow_PB_-_OPIS_i_PZT (PDF, 2.5 MiB)
 • SUW Drzonow PB - OPIS i PZT (PDF, 24.3 MiB)
 • SUW Drzonow PB - RYSUNKI - A2 (PDF, 11 MiB)
 • SUW Drzonow PB - RYSUNKI - A3 (PDF, 6.3 MiB)
 • SUW Drzonów - PRZEDMIAR 2018 (PDF, 175.8 KiB)
 • SUW Drzonów - STWiOR (PDF, 457 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 12.03.2019 (PDF, 142 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 14.03.2019R (PDF, 245.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1-7 Drzonów (DOCX, 266.2 KiB)
 • Ogłoszenie nr 664107-N-2018 z dnia 2018-12-21 (PDF, 222.4 KiB)
 • PFU OS Drzonów (PDF, 62 MiB)
 • PFU OS Drzonów fotowoltaika (PDF, 4.2 MiB)
 • załączniki nr 1-8 PFU Drzonów (PDF, 8.6 MiB) (PDF, 8.6 MiB)
 • Specyfikacje (PDF, 177.2 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 186.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWŻNIENIU POSTEPOWANIA Z DNIA 04.02.2019R_ (PDF, 258.1 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzonów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ załącznikami 1-7 (DOCX, 205.5 KiB)
 • Ogłoszenie nr 664086-N-2018 z dnia 2018-12-21 (PDF, 218.3 KiB)
 • PW SUW Drzonów.zip (ZIP, 8.5 MiB)
 • SUW Drzonow PB - OPIS i PZT (PDF, 24.3 MiB)
 • SUW Drzonow PB - RYSUNKI - A2 (PDF, 11 MiB)
 • SUW Drzonow PB - RYSUNKI - A3 (PDF, 6.3 MiB)
 • SUW Drzonow PB - ZALACZNIKI (PDF, 11.4 MiB)
 • SUW Drzonów - PRZEDMIAR 2018 (PDF, 175.8 KiB)
 • SUW Drzonów - STWiOR (PDF, 457 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 17.01.2019R. (PDF, 220 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji