ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa hydroforni obręb Koźla, gmina Świdnica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • swz hydrofornia (DOCX, 109.5 KiB)
 • załączniki 1, 2, 3, 4, 6 hydrofornia (DOCX, 82.4 KiB)
 • załącznik nr 7 projekt umowy (DOCX, 57.4 KiB)
 • Projekt - Hydrofornia (PDF, 9.9 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Hydrofornia (PDF, 300.3 KiB)
 • Przedmiar robót - Hydrofornia (PDF, 332.6 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 24-05-2021 (PDF, 246.3 KiB)
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (PDF, 202.3 KiB)
 • INORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 265.5 KiB)
 • Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania (DOCX, 235 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ciągu pieszo – jezdnego (drogi wewnętrznej) w Drzonowie, gmina Świdnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • swz budowa ciągu pieszo - jezdnego Drzonów (DOCX, 110.3 KiB)
 • załączniki 1, 2, 3, 4, 6 ciąg pieszo-jezdny (DOCX, 82.4 KiB)
 • załącznik nr 7 - projekt umowy (DOCX, 95.9 KiB)
 • 2021_BZP 00050403_01 (PDF, 68 KiB)
 • Projekt BUDOWLANY.zip (ZIP, 81.1 MiB)
 • Projekt WYKONAWCZY.zip (ZIP, 18.6 MiB)
 • Zalaczniki.zip (ZIP, 50.3 MiB)
 • Informacja zamawiającego (PDF, 214.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 380.8 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOCX, 23.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa hydroforni obręb Koźla, gmina Świdnica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • swz hydrofornia Letnica (DOCX, 109.4 KiB)
 • załączniki 1, 2, 3, 4, 6 hydrofornia (DOCX, 82.4 KiB)
 • załącznik nr 7 projekt umowy (DOCX, 57.3 KiB)
 • 2021_BZP 00035936_01 (PDF, 64.5 KiB)
 • Projekt - Hydrofornia (PDF, 9.9 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Hydrofornia (PDF, 300.3 KiB)
 • Przedmiar robót - Hydrofornia (PDF, 332.6 KiB)
 • RG.271.1.3.2021 Informacja zamawiającego (PDF, 202.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 264.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-04-16
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ciągu pieszo -jezdnego (drogi wewnętrznej) w Drzonowie, gmina Świdnica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • swz budowa ciągu pieszo - jezdnego Drzonów (DOCX, 110.4 KiB)
 • załączniki 1, 2, 3, 4, 6 ciąg pieszo-jezdny (DOCX, 82.1 KiB)
 • załącznik nr 7 - projekt umowy (DOCX, 95.8 KiB)
 • Ogłoszenie nr 2021 BZP 00033914 (PDF, 3.4 MiB)
 • Projekt BUDOWLANY.zip (ZIP, 81.1 MiB)
 • Projekt WYKONAWCZY.zip (ZIP, 18.6 MiB)
 • Zalaczniki.zip (ZIP, 50.3 MiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 26.04.2021 (PDF, 3.7 MiB)
 • RG.271.1.2.2021 Informacja zamawiającego (PDF, 207 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 303.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 312.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-29 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci i terenowej siłowni w Wilkanowie, gmina Świdnica
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • swz boisko Wilkanowo (DOCX, 109.8 KiB)
 • SPEC. TECHNICZNA (PDF, 3.1 MiB)
 • Rysunki.zip (ZIP, 13.7 MiB)
 • załączniki 1, 2, 3, 4, 6 boisko Wilkanowo (DOCX, 82 KiB)
 • załącznik 7 - projekt umowy boisko Wilkanowo (DOCX, 105.5 KiB)
 • opis techniczny (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 114.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 99.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 22.03.2021 (PDF, 185 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SWZ 25.03.2021 (PDF, 264.1 KiB)
 • informacja zamawiającego (PDF, 202 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 375.4 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PDF, 485.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżąca konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz załącznikami 1-7 bieżąca konserwacja dróg (DOCX, 170.6 KiB)
 • Ogłoszenie nr 774730-N-2020 (PDF, 156.6 KiB)
 • zbiorcze zestawienie ofert 2021-01-15 (PDF, 277.6 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystnijszej oferty (PDF, 372.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-12-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Kosowej w Wilkanowie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz załącznikami 1-7 Kosowa (DOCX, 172.3 KiB)
 • Ogłoszenie nr 762883-N-2020 (PDF, 163 KiB)
 • CD I-etap KOSOWA - Zgłoszenie (ZIP, 6.8 MiB)
 • CD II-etap KOSOWA - Pozwolenie (ZIP, 6.1 MiB)
 • KOSOWA - STWiOR i PRZEDMIAR (ZIP, 1.9 MiB)
 • Załaczniki Kosowa - wszystkie I i II etap (ZIP, 15.3 MiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 22.12.2020R. (PDF, 288.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze (PDF, 586 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„ZAKUP SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KOŹLI” w ramach zadania pt.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1, 2, 3, 4, 6, 7 (DOCX, 141.4 KiB)
 • opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna załącznik nr 5 (DOCX, 25.6 KiB)
 • Ogłoszenie nr 584274-N-2020 (PDF, 158.7 KiB)
 • Wyjasnienia treści SIWZ 17.09.2020 (PDF, 344.1 KiB)
 • zbiorcze zestawienie ofert 22.09.2020 (PDF, 184.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 324.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku przedszkola i żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Świdnicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ załącznikami 1-7 przedszkole 2020 (DOCX, 223.3 KiB)
 • Ogłoszenie nr 574871-N-2020 z dnia 2020-08-14 r. (PDF, 160.4 KiB)
 • ogólna specyfikacja techniczna (PDF, 76.5 KiB)
 • szczegółowa specyfikacja świdnica (PDF, 1 MiB)
 • przedmiar robót (PDF, 575.3 KiB)
 • Branża drogowa (ZIP, 1.5 MiB)
 • Architektura i konstrukcja.zip (ZIP, 27.9 MiB)
 • Branża sanitarna.zip (ZIP, 10.8 MiB)
 • Branża elektryczna.zip (ZIP, 13.8 MiB)
 • Zmiany w SIWZ z dnia 19.08.2020r. (PDF, 549.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 32.1 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 19.08.2020r. (PDF, 244.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z 27.08.2020R (PDF, 497.4 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 31.08.2020r. (PDF, 666.6 KiB)
 • projekt technologiczny (ZIP, 6.2 MiB)
 • dokumentacja geotechniczna (ZIP, 7.5 MiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 01.09.2020R. (PDF, 1.6 MiB)
 • zestawienie stolarki aktualizacja (PDF, 542.6 KiB)
 • rysunek pomocniczy (PDF, 3.1 MiB)
 • rys. nr 13. - przekrój przez szyb windy (PDF, 790.2 KiB)
 • RG 1_3 (PDF, 301.3 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z 4.09.2020 (PDF, 806.5 KiB)
 • dach przedszkole (PDF, 1.9 MiB)
 • dach żłobek (PDF, 1.7 MiB)
 • schody.dwg (DWG, 1.1 MiB)
 • Świdnica przedszkole warunki techniczne przyłączenia (PDF, 687.1 KiB)
 • warunki techn. wod.- kan. (PDF, 1 MiB)
 • warunki techniczne - gaz (PDF, 462.2 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 07.09.2020R. (PDF, 342.6 KiB)
 • planowana lokalizacja platformy przekrój (PDF, 791.2 KiB)
 • planowana lokalizacja platformy rzut (PDF, 1.5 MiB)
 • platforma (PDF, 48.3 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 11.09.2020R. (PDF, 281.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22.09.2020. (PDF, 281.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” - DOKOŃCZENIE OBIEKTU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1-7 oczyszczalnia ścieków (PDF, 528.2 KiB)
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (PDF, 745 KiB)
 • Załaczniki (ZIP, 13.3 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy instalacja fotowoltaiczna OŚ Świdnica (PDF, 6.5 MiB)
 • Proj Budow PZT.zip (ZIP, 2.2 MiB)
 • Proj Budow BIOZ Świdnica.pdf (PDF, 325.7 KiB)
 • Proj Arch-Budow CZ I TECHNOLOGIA.zip (ZIP, 4.8 MiB)
 • Proj Arch-Budow CZ II KONSTRUKCJA.zip (ZIP, 4.5 MiB)
 • Proj Arch-Budow CZ III ARCHITEKTURA.zip (ZIP, 2.7 MiB)
 • Proj Arch-Budow CZ IV ZASILANIE ELEKTRYCZNE.zip (ZIP, 14.8 MiB)
 • Proj Arch-BudowCZ V AKPIA.zip (ZIP, 3.6 MiB)
 • Proj Arch-Budow CZ VI INST SANIT.zip (ZIP, 435.7 KiB)
 • Proj Arch-Budow CZ VII KOM I UT.zip (ZIP, 1.7 MiB)
 • Aneks do cz. technologicznej Projektu Budowlanego.pdf (PDF, 3.6 MiB)
 • Proj Wykonwaczy PZT (ZIP, 8.7 MiB)
 • Proj Wykonowaczy ARCHITEKTURA.zip (ZIP, 2.8 MiB)
 • Proj Wykonowaczy BIOZ Świdnica.pdf (PDF, 182 KiB)
 • Proj Wykonowaczy ELEKT AKPIA.zip (ZIP, 16 MiB)
 • Proj Wykonowaczy KOMUNIKACJA.zip (ZIP, 3.1 MiB)
 • Proj Wykonowaczy KONSTRUKCJA.zip (ZIP, 18.8 MiB)
 • Proj Wykonowaczy SANITARNE.zip (ZIP, 4.3 MiB)
 • Proj Wykonowaczy TECHNOLOGIA.zip (ZIP, 28.9 MiB)
 • Proj Wykonowaczy ZASILANIE.zip (ZIP, 13.4 MiB)
 • Ogłoszenie nr 560276-N-2020 (PDF, 161.5 KiB)
 • Roboty budowlane-przedmiar (PDF, 66.2 KiB)
 • Roboty elektryczne-przedmiar (PDF, 56.9 KiB)
 • Roboty sanitarne -przedmiar (PDF, 44.8 KiB)
 • Ocz.śc. Świdnica PB ukł.pom. Pp PDF (ZIP, 2.5 MiB)
 • Projekt Arch-Bud - Branża Konstrukcyjna.zip (ZIP, 15.2 MiB)
 • Projekt zamienny.zip (ZIP, 23.6 MiB)
 • Technologia - przedmiar (PDF, 2.8 MiB)
 • wyjaśnienie treści specyfikacji 17.07.2020 (PDF, 319.3 KiB)
 • Informacj a Zamawiajzqcego (PDF, 242.2 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 185.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.08.2020r. (PDF, 252.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji