ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2018-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Świdnica o długości około 1km odcinek 23 (km 17+608 – do 18+803) w miejscowości Wilkanowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1-7 (DOCX, 201.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.3 KiB)
 • Projekt Budowlany (PDF, 1.8 MiB)
 • Projekt Budowlany Rysunki (PDF, 4.2 MiB)
 • Projekt Budowlany Uprawnienia (PDF, 3.1 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 362.9 KiB)
 • Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (PDF, 34.7 MiB)
 • Uzgodnienia (PDF, 17 MiB)
 • Rys.3 - Niweleta (PDF, 313 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 08.06.2018R. (PDF, 160.1 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 26.06.2018r. (PDF, 215.5 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2018-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SPECYFIKACJA TECHNICZNA (PDF, 745 KiB)
 • Załaczniki (ZIP, 13.3 MiB)
 • Projekt budowlano-wykonawczy instalacja fotowoltaiczna OŚ Świdnica (PDF, 6.5 MiB)
 • Proj Budow PZT.zip (ZIP, 2.2 MiB)
 • Proj Budow BIOZ Świdnica.pdf (PDF, 325.7 KiB)
 • Proj Arch-Budow CZ I TECHNOLOGIA.zip (ZIP, 4.8 MiB)
 • Proj Arch-Budow CZ II KONSTRUKCJA.zip (ZIP, 4.5 MiB)
 • Proj Arch-Budow CZ III ARCHITEKTURA.zip (ZIP, 2.7 MiB)
 • Proj Arch-Budow CZ IV ZASILANIE ELEKTRYCZNE.zip (ZIP, 14.8 MiB)
 • Proj Arch-BudowCZ V AKPIA.zip (ZIP, 3.6 MiB)
 • Proj Arch-Budow CZ VI INST SANIT.zip (ZIP, 435.7 KiB)
 • Proj Arch-Budow CZ VII KOM I UT.zip (ZIP, 1.7 MiB)
 • Aneks do cz. technologicznej Projektu Budowlanego.pdf (PDF, 3.6 MiB)
 • Proj Wykonwaczy PZT.zio (ZIP, 8.7 MiB)
 • Proj Wykonowaczy ARCHITEKTURA.zip (ZIP, 2.8 MiB)
 • Proj Wykonowaczy BIOZ Świdnica.pdf (PDF, 182 KiB)
 • Proj Wykonowaczy ELEKT AKPIA.zip (ZIP, 16 MiB)
 • Proj Wykonowaczy KOMUNIKACJA.zip (ZIP, 3.1 MiB)
 • Proj Wykonowaczy KONSTRUKCJA.zip (ZIP, 18.8 MiB)
 • Proj Wykonowaczy SANITARNE.zip (ZIP, 4.3 MiB)
 • Proj Wykonowaczy TECHNOLOGIA.zip (ZIP, 28.9 MiB)
 • Proj Wykonowaczy ZASILANIE.zip (ZIP, 13.4 MiB)
 • Przedmiar Świdnica.pdf (PDF, 13.8 MiB)
 • Ogłoszenie nr 552897-N-2018 z 30.04.2018.pdf (PDF, 83.5 KiB)
 • Siwz załącznikami 1-7.docx (DOCX, 248.2 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 10.05.2018 (PDF, 223.5 KiB)
 • ZMIANY W SIWZ 10.05.2018 (PDF, 236.9 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 23.05.2018 (PDF, 185.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 08.06.2018R (PDF, 233.2 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2018-03-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 006026F, 006027F oraz 006028F w m. Świdnica”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 201.3 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 85.3 KiB)
 • Zakres Opracowania - podział na etapy (PDF, 5.2 MiB)
 • Roboty uzupełniające.zip (ZIP, 42.2 KiB)
 • Branża Sanitarna PW Rumiankowa - odcinek nr I.zip (ZIP, 5.4 MiB)
 • Branża Sanitarna PW Chabrowa - odcinek nr II.zip (ZIP, 5.7 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Rumiankowa_Doświetlenie - odcinek nr I.zip (ZIP, 2.3 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Specyfikacje techniczne.zip (ZIP, 86.4 KiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Chabrowa_przebudowa - odcinek nr II cz1.zip (ZIP, 7 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Chabrowa_przebudowa - odcinek nr II cz2.zip (ZIP, 7.2 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Chabrowa_przebudowa - odcinek nr II cz3.zip (ZIP, 5.3 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Chabrowa_przebudowa - odcinek nr II cz4.zip (ZIP, 2.8 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Doświetlenie przejścia PB cz1.zip (ZIP, 4.9 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Doświetlenie przejścia PB cz2.zip (ZIP, 3.7 MiB)
 • Branża Drogowa PW 1._ul. Chabrowa - odcinek nr II.zip (ZIP, 4.6 MiB)
 • Branża Drogowa PW 2._ul. Rumiankowa etap I - odcinek nr I.zip (ZIP, 4.5 MiB)
 • Branża Drogowa PW 3._ul. Rumiankowa etap II - odcinek nr III.zip (ZIP, 2.5 MiB)
 • Branża Drogowa PW 4._ul. Makowa - odcinek nr IV.zip (ZIP, 3 MiB)
 • Branża Drogowa PW Specyfikacje.zip (ZIP, 1.3 MiB)
 • Branża Drogowa PW Organizacja Ruchu cz1.zip (ZIP, 3.8 MiB)
 • Branża Drogowa PW Organizacja Ruchu cz2.zip (ZIP, 4.7 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania 26032018 (PDF, 122.1 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 178.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 242.1 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2018-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-12 14:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa infrastruktury technicznej oraz budowa systemu e-usług dla mieszkańców w ramach projektu pn.: ”Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś. Priorytetowa 2 „ Rozwój Cyfrowy”, Działanie 2.1 „ Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.2 „ Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • zalacznik_1_formularz_ofertowy (PDF, 75.4 KiB)
 • zalacznik_2_OPZ (PDF, 477.3 KiB)
 • zalacznik_3_oswiadczenia (PDF, 70.5 KiB)
 • zalacznik_4_oswiadczenia (PDF, 65 KiB)
 • zalacznik_5_wzor_umowy e-usługi (PDF, 80.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 177.3 KiB)
 • Zmiany w SIWZ (PDF, 314.5 KiB)
 • zmiana_tresci_ogloszenia (PDF, 205.5 KiB)
 • Załączniki nr 1, 3, 4 w wersji edytowalnej (ZIP, 187.9 KiB)
 • Odpowiedz na pytanie (PDF, 73 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 52.1 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 80.9 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2018-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 006026F, 006027F oraz 006028F w m. Świdnica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 201.3 KiB)
 • Ogłoszenie nr 523417-N-2018 z dnia 2018-02-26 r. (PDF, 85.3 KiB)
 • Zakres Opracowania - podział na etapy (PDF, 5.2 MiB)
 • Roboty uzupełniające.zip (ZIP, 42.2 KiB)
 • Branża Sanitarna PW Rumiankowa - odcinek nr I.zip (ZIP, 5.4 MiB)
 • Branża Sanitarna PW Chabrowa - odcinek nr II.zip (ZIP, 5.7 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Rumiankowa_Doświetlenie - odcinek nr I.zip (ZIP, 2.3 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Specyfikacje techniczne.zip (ZIP, 86.4 KiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Chabrowa_przebudowa - odcinek nr II cz1.zip (ZIP, 7 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Chabrowa_przebudowa - odcinek nr II cz2.zip (ZIP, 7.2 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Chabrowa_przebudowa - odcinek nr II cz3.zip (ZIP, 5.3 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Chabrowa_przebudowa - odcinek nr II cz4.zip (ZIP, 2.8 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Doświetlenie przejścia PB cz1.zip (ZIP, 4.9 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Doświetlenie przejścia PB cz2.zip (ZIP, 3.7 MiB)
 • Branża Drogowa PW 1._ul. Chabrowa - odcinek nr II.zip (ZIP, 4.6 MiB)
 • Branża Drogowa PW 2._ul. Rumiankowa etap I - odcinek nr I.zip (ZIP, 4.5 MiB)
 • Branża Drogowa PW 3._ul. Rumiankowa etap II - odcinek nr III.zip (ZIP, 2.5 MiB)
 • Branża Drogowa PW 4._ul. Makowa - odcinek nr IV.zip (ZIP, 3 MiB)
 • Branża Drogowa PW Specyfikacje.zip (ZIP, 1.3 MiB)
 • Branża Drogowa PW Organizacja Ruchu cz1.zip (ZIP, 3.8 MiB)
 • Branża Drogowa PW Organizacja Ruchu cz2.zip (ZIP, 4.7 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 219.9 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2017-05-23
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg gminnych w Świdnicy wraz z kanalizacją deszczową
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami nr 1-7 (DOCX, 197.7 KiB)
 • Ogłoszenie nr 514030-N-2017 (PDF, 79.5 KiB)
 • Przedmiar (ZIP, 2.4 MiB)
 • D-001 PZT-Świdnica (PDF, 4.5 MiB)
 • opis drogowy do projektu - Świdnica (PDF, 4.5 MiB)
 • Projekt Budowlany rysunki cz1 (ZIP, 4.5 MiB)
 • Projekt Budowlany rysunki cz2 (ZIP, 3.5 MiB)
 • Opis wodkan do projektu - Świdnica (PDF, 74.6 KiB)
 • Profil Kanalizacja Deszczowa - Świdnica (PDF, 1 MiB)
 • STWiORB_ŚWIDNICA_Elektryka (PDF, 279 KiB)
 • STWiOR-drogowa-Świdnica (ZIP, 4.3 MiB)
 • STWiOR-sanitarka (PDF, 3.1 MiB)
 • Odpowiedz na zapytania (PDF, 785.4 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania oferentów_07062017 (PDF, 698.7 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 55.8 KiB)
 • Wybór oferty (PDF, 63.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji