ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2018-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej o średnicy Ø160PE na odcinku od istniejącej hydroforni w Letnicy (dz. nr 1111/1 obr. Koźla) do istniejącej sieci wodociągowej (dz. nr 209/1 obr. Letnica)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ_wodociąg Letnica (DOCX, 187.1 KiB)
 • Decyzja lokalizacyjna (PDF, 1.3 MiB)
 • Decyzja środowiskowa (PDF, 1 MiB)
 • Opis techniczny Letnica 2016 01 17 (DOC, 681 KiB)
 • S1 PZT 1-4 (PDF, 1.2 MiB)
 • S2 PZT 2-4 (PDF, 1.6 MiB)
 • S3 PZT 3-4 (PDF, 1.5 MiB)
 • S4 PZT 4-4 (PDF, 1.2 MiB)
 • S5 Profil 1-2 (PDF, 630.6 KiB)
 • S6 Profil 2-2 (PDF, 756.6 KiB)
 • Uzgodnienie z PZZD (PDF, 468.4 KiB)
 • Załącznik do uzgodnienia z PZZD (PDF, 258.7 KiB)
 • Warunki techniczne _ZUK (PDF, 901 KiB)
 • Decyzja 1-2 (JPG, 1.3 MiB)
 • Decyzja 2-2 (JPG, 887.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 200.8 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania 25.09.2018.pdf (PDF, 238.7 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (JPG, 547 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 287 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2018-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy wraz z infrastrukturą techniczną
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ załącznikami 1-7 GOK.docx (DOCX, 205.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 180.2 KiB)
 • OPERAT AKUSTYCZNY.pdf (PDF, 416.5 KiB)
 • PRZEDMIARY.zip (ZIP, 1.6 MiB)
 • SPECYFIKACJE.zip (ZIP, 3.3 MiB)
 • NISKOPRĄDOWE.zip (ZIP, 3.7 MiB)
 • GEOLOGIA.zip (ZIP, 3.8 MiB)
 • DROGI.zip (ZIP, 5 MiB)
 • ELEKTRYCZNE.zip (ZIP, 18.9 MiB)
 • PW_KONSTR.zip (ZIP, 27.6 MiB)
 • SANITARNE.zip (ZIP, 30.4 MiB)
 • PB_ARCH+KONSTR.zip (ZIP, 45.4 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf (PDF, 273.2 KiB)
 • Winda.zip (ZIP, 2.2 MiB)
 • Dzwigary.zip (ZIP, 320 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA 31.08.2018R.pdf (PDF, 161.6 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 03.09.2018r.pdf (PDF, 222.4 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 01.10.2018 (PDF, 132.6 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2018-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica – etap II w formule zaprojektuj i wybuduj – strefa Piaski”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1-7 Piaski.docx (DOCX, 266 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 184 KiB)
 • Opinia Geotechniczna 1.pdf (PDF, 14.6 MiB)
 • Opinia Geotechniczna 2.pdf (PDF, 8 MiB)
 • PFU - br. sanitarna - Piaski.pdf (PDF, 9.9 MiB)
 • PFU - br. drogowa - Piaski.pdf (PDF, 6.9 MiB)
 • WWiORB - br. drogowa.pdf (PDF, 1.7 MiB)
 • WWiORB - br. sanitarna.pdf (PDF, 335.9 KiB)
 • Inwentaryzacja zieleni.pdf (PDF, 244 KiB)
 • PFU - Specyfikacje na projektowanie.pdf (PDF, 548.6 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.08.2018r..pdf (PDF, 594.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21.08.2018r_.pdf (PDF, 195 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (PDF, 93.8 KiB)
 • Zmiany w SIWZ.pdf (PDF, 595.2 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 28.08.2018r.pdf (PDF, 198.7 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWŻNIENIU POSTEPOWANIA Z DNIA 29.08.2018r. (PDF, 267.8 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2018-08-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica – etap II w formule zaprojektuj i wybuduj – strefa Letnica”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1-7 Letnica.docx (DOCX, 266.1 KiB)
 • Ogłoszenie.pdf (PDF, 184 KiB)
 • WWiORB-br.drogowa.pdf (PDF, 1.5 MiB)
 • WWiORB-br.sanitarna.pdf (PDF, 239.2 KiB)
 • Specyfikacje na projektowanie.pdf (PDF, 442.9 KiB)
 • PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY LETNICA.pdf (PDF, 15.1 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (PDF, 94 KiB)
 • Wjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.08.2018r.pdf (PDF, 594 KiB)
 • Zmiany do SIWZ.pdf (PDF, 596.7 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 27.08.2018.pdf (PDF, 182.1 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE (PDF, 248.9 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2018-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1-7.docx (DOCX, 266.2 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 184 KiB)
 • PFU OS Drzonów (PDF, 62 MiB)
 • PFU OS Drzonów fotowoltaika (PDF, 4.2 MiB)
 • załączniki nr 1-8 PFU Drzonów (PDF, 8.6 MiB)
 • Specyfikacje (PDF, 177.2 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA W TREŚCI SIWZ z dnia 14.08.2018.pdf (PDF, 225.9 KiB)
 • ZMIANY W SIWZ z dnia 14.08.2018.pdf (PDF, 261.3 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II.pdf (PDF, 370.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 12.09.2018R_.pdf (PDF, 246.9 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2018-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica w formule zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • siwz z załącznikami 1-7.docx (DOCX, 219.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 180 KiB)
 • Program Fumkcjonalno - użytkowy.zip (ZIP, 3.1 MiB)
 • Opinia Geotechniczna.pdf (PDF, 2.6 MiB)
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdf (PDF, 1.3 MiB)
 • Decyzja GDDKiA.pdf (PDF, 653.7 KiB)
 • Decyzja lokalizacji zjazdu.pdf (PDF, 123.1 KiB)
 • Warunki przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej.pdf (PDF, 120.7 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA 30.08.2018.pdf (PDF, 162.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWŻNIENIU POSTEPOWANIA Z DNIA 31.08.2018r.pdf (PDF, 231.1 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2018-07-18
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI GMINY ŚWIDNICA WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WARUNKÓW PRZETARGU
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o przetargu (DOCX, 174 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2018-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1-7.docx (DOCX, 266.9 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 184 KiB)
 • PFU OS Drzonów (PDF, 62 MiB)
 • PFU OS Drzonów fotowoltaika (PDF, 4.2 MiB)
 • załączniki nr 1-8 PFU Drzonów (PDF, 8.6 MiB)
 • Specyfikacje (PDF, 177.2 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 26.07.2018R. (PDF, 247.4 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2018-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica w formule zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1-7.docx (DOCX, 223 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 180 KiB)
 • Program Fumkcjonalno - użytkowy.zip (ZIP, 3.1 MiB)
 • Opinia Geotechniczna.pdf (PDF, 2.6 MiB)
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdf (PDF, 1.3 MiB)
 • Decyzja GDDKiA.pdf (PDF, 653.7 KiB)
 • Decyzja lokalizacji zjazdu.pdf (PDF, 123.1 KiB)
 • Warunki przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej.pdf (PDF, 120.7 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 150.1 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 25.07.2018R. (PDF, 229.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji