ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica w formule zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • siwz z załącznikami 1-7.docx (DOCX, 219.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 180 KiB)
 • Program Fumkcjonalno - użytkowy.zip (ZIP, 3.1 MiB)
 • Opinia Geotechniczna.pdf (PDF, 2.6 MiB)
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdf (PDF, 1.3 MiB)
 • Decyzja GDDKiA.pdf (PDF, 653.7 KiB)
 • Decyzja lokalizacji zjazdu.pdf (PDF, 123.1 KiB)
 • Warunki przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej.pdf (PDF, 120.7 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA 30.08.2018.pdf (PDF, 162.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWŻNIENIU POSTEPOWANIA Z DNIA 31.08.2018r.pdf (PDF, 231.1 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-07-10
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1-7.docx (DOCX, 266.9 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 184 KiB)
 • PFU OS Drzonów (PDF, 62 MiB)
 • PFU OS Drzonów fotowoltaika (PDF, 4.2 MiB)
 • załączniki nr 1-8 PFU Drzonów (PDF, 8.6 MiB)
 • Specyfikacje (PDF, 177.2 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 26.07.2018R. (PDF, 247.4 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-07-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica w formule zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1-7.docx (DOCX, 223 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 180 KiB)
 • Program Fumkcjonalno - użytkowy.zip (ZIP, 3.1 MiB)
 • Opinia Geotechniczna.pdf (PDF, 2.6 MiB)
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.pdf (PDF, 1.3 MiB)
 • Decyzja GDDKiA.pdf (PDF, 653.7 KiB)
 • Decyzja lokalizacji zjazdu.pdf (PDF, 123.1 KiB)
 • Warunki przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej.pdf (PDF, 120.7 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT (PDF, 150.1 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 25.07.2018R. (PDF, 229.7 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Siwz z załącznikami 1-7 (DOCX, 266.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 86.2 KiB)
 • PFU OS Drzonów (PDF, 62 MiB)
 • PFU OS Drzonów (PDF, 4.2 MiB)
 • załączniki nr 1-8 PFU Drzonów (PDF, 8.6 MiB)
 • Specyfikacje (PDF, 177.2 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 26.06.2018r. (PDF, 178.4 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA RG.271.1.6.2018 Z DNIA 28.06.2018r (PDF, 284.3 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 006026F, 006027F oraz 006028F w m. Świdnica
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 201.3 KiB)
 • Ogłoszenie nr 523417-N-2018 z dnia 2018-02-26 r. (PDF, 85.3 KiB)
 • Zakres Opracowania - podział na etapy (PDF, 5.2 MiB)
 • Roboty uzupełniające.zip (ZIP, 42.2 KiB)
 • Branża Sanitarna PW Rumiankowa - odcinek nr I.zip (ZIP, 5.4 MiB)
 • Branża Sanitarna PW Chabrowa - odcinek nr II.zip (ZIP, 5.7 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Rumiankowa_Doświetlenie - odcinek nr I.zip (ZIP, 2.3 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Specyfikacje techniczne.zip (ZIP, 86.4 KiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Chabrowa_przebudowa - odcinek nr II cz1.zip (ZIP, 7 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Chabrowa_przebudowa - odcinek nr II cz2.zip (ZIP, 7.2 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Chabrowa_przebudowa - odcinek nr II cz3.zip (ZIP, 5.3 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Ulica Chabrowa_przebudowa - odcinek nr II cz4.zip (ZIP, 2.8 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Doświetlenie przejścia PB cz1.zip (ZIP, 4.9 MiB)
 • Branża Elektryczna PW Doświetlenie przejścia PB cz2.zip (ZIP, 3.7 MiB)
 • Branża Drogowa PW 1._ul. Chabrowa - odcinek nr II.zip (ZIP, 4.6 MiB)
 • Branża Drogowa PW 2._ul. Rumiankowa etap I - odcinek nr I.zip (ZIP, 4.5 MiB)
 • Branża Drogowa PW 3._ul. Rumiankowa etap II - odcinek nr III.zip (ZIP, 2.5 MiB)
 • Branża Drogowa PW 4._ul. Makowa - odcinek nr IV.zip (ZIP, 3 MiB)
 • Branża Drogowa PW Specyfikacje.zip (ZIP, 1.3 MiB)
 • Branża Drogowa PW Organizacja Ruchu cz1.zip (ZIP, 3.8 MiB)
 • Branża Drogowa PW Organizacja Ruchu cz2.zip (ZIP, 4.7 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 219.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji