ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2018-09-27
Data rozstrzygnięcia
2018-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
„Wymiana instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w miejscowości Słone, gmina Świdnica”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 26.10.2018 (PDF, 235.4 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2018-09-25
Data rozstrzygnięcia
2018-10-31
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Świdnica woj. lubuskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 413.9 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2018-09-17
Data rozstrzygnięcia
2018-10-03
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa sieci wodociągowej o średnicy Ø160PE na odcinku od istniejącej hydroforni w Letnicy (dz. nr 1111/1 obr. Koźla) do istniejącej sieci wodociągowej (dz. nr 209/1 obr. Letnica)”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (PDF, 287 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2018-08-07
Data rozstrzygnięcia
2018-09-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica – etap II w formule zaprojektuj i wybuduj – strefa Letnica”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE (PDF, 248.9 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2018-05-24
Data rozstrzygnięcia
2018-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Świdnica o długości około 1km odcinek 23 (km 17+608 – do 18+803) w miejscowości Wilkanowo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 26.06.2018r. (PDF, 215.5 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2018-04-30
Data rozstrzygnięcia
2018-06-08
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 23.05.2018 (PDF, 185.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 08.06.2018R (PDF, 233.2 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2018-03-16
Data rozstrzygnięcia
2018-04-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 006026F, 006027F oraz 006028F w m. Świdnica”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 242.1 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2018-03-02
Data rozstrzygnięcia
2018-03-20
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa infrastruktury technicznej oraz budowa systemu e-usług dla mieszkańców w ramach projektu pn.: ”Tworzenie i wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej w instytucjach publicznych i powiązanego z nimi elektronicznego obiegu dokumentów w Gminie Świdnica” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś. Priorytetowa 2 „ Rozwój Cyfrowy”, Działanie 2.1 „ Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.2 „ Rozwój społeczeństwa informacyjnego – ZIT Zielona Góra”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 80.9 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2017-05-23
Data rozstrzygnięcia
2017-06-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg gminnych w Świdnicy wraz z kanalizacją deszczową
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór oferty (PDF, 63.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji