ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2018-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy wraz z infrastrukturą techniczną
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • siwz załącznikami 1-7 GOK.docx (DOCX, 203.9 KiB)
 • Ogłoszenie nr 639711-N-2018 z dnia 2018-10-23 (PDF, 179.8 KiB)
 • Dzwigary (ZIP, 320 KiB)
 • OPERAT AKUSTYCZNY.pdf (PDF, 416.5 KiB)
 • PRZEDMIARY.zip (ZIP, 1.6 MiB)
 • Winda.zip (ZIP, 2.2 MiB)
 • Specyfikacje (ZIP, 3.3 MiB)
 • NISKOPRĄDOWE (ZIP, 3.7 MiB)
 • GEOLOGIA.zip (ZIP, 3.8 MiB)
 • DROGI.zip (ZIP, 5 MiB)
 • ELEKTRYCZNE.zip (ZIP, 18.9 MiB)
 • PW_KONSTR.zip (ZIP, 27.6 MiB)
 • SANITARNE.zip (ZIP, 30.4 MiB)
 • PB_ARCH+KONSTR.zip (ZIP, 45.4 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 2.11.2018R. (PDF, 171.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIU Z DNIA 07.11.2018R. (PDF, 201.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2018-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • siwz z załącznikami 1-7 Drzonów (DOCX, 265.9 KiB)
 • ogloszenie (PDF, 177.7 KiB)
 • PFU OS Drzonów (PDF, 62 MiB)
 • PFU OS Drzonów fotowoltaika (PDF, 4.2 MiB)
 • załączniki nr 1-8 PFU Drzonów (PDF, 8.6 MiB)
 • Specyfikacje (PDF, 177.2 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 10.10.2018R. (PDF, 246.9 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2018-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Remont cząstkowy dróg gminnych"
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • siwz z załącznikami 1-7 remont dróg.docx (DOCX, 185.6 KiB)
 • Ogłoszenie nr 620563-N-2018.pdf (PDF, 177.2 KiB)
 • opis budowlany Letnica, Słone, Wilkanowo.pdf (PDF, 73.9 KiB)
 • Brzozowa.pdf (PDF, 204.5 KiB)
 • Drogi Przedmiar.pdf (PDF, 38.1 KiB)
 • Ul. Morwowa Słone.pdf (PDF, 284 KiB)
 • Zjazdy Letnica.pdf (PDF, 368.4 KiB)
 • Klauzula informacyjna w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ZMIANY W SIWZ Z DNIA 25.09.2018.pdf (PDF, 198.9 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 08.10.2018R. (PDF, 215.8 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2018-09-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-08 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont odcinka drogi nr 006005F w Letnicy”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • siwz z załącznikami 1-7 Letnica (DOCX, 187 KiB)
 • PRZEKRÓJ (PDF, 243.1 KiB)
 • Plan zagospod Droga Letnica1 (PDF, 1.5 MiB)
 • Opis techniczny Letnica (PDF, 87.1 KiB)
 • Letnica.Przedmiar (PDF, 33.8 KiB)
 • ogloszenie (PDF, 172.3 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 08.10.2018R. (PDF, 222.1 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2018-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica – etap II w formule zaprojektuj i wybuduj – strefa Piaski”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • siwz z załącznikami 1-7 Piaski II (DOCX, 264.9 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 176.7 KiB)
 • Inwentaryzacja_zieleni (PDF, 244 KiB)
 • Opinia_Geotechniczna_2 (PDF, 8 MiB)
 • PFU_-_Specyfikacje_na_projektowanie (PDF, 548.6 KiB)
 • WWiORB_-_br._drogowa (PDF, 1.7 MiB)
 • WWiORB_-_br._sanitarna (PDF, 335.9 KiB)
 • Opinia_Geotechniczna_1 (PDF, 14.6 MiB)
 • PFU_-_br._sanitarna_-_Piaski (PDF, 9.9 MiB)
 • PFU - br. drogowa - Piaski2 (PDF, 8.3 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 28.09.2018R. (PDF, 185.3 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 05.10.2018R. (PDF, 176.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWŻNIENIU POSTEPOWANIA Z DNIA 08.10.2018R. (PDF, 245.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2018-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy wraz z infrastrukturą techniczną”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • siwz załącznikami 1-7 GOK (DOCX, 205.7 KiB)
 • Klauzula_informacyjna_w_zwiazku_z_postepowaniem_o_udzielenie_zamowienia_publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • Dzwigary (ZIP, 320 KiB)
 • OPERAT_AKUSTYCZNY (PDF, 416.5 KiB)
 • PRZEDMIARY (ZIP, 1.6 MiB)
 • Winda (ZIP, 2.2 MiB)
 • SPECYFIKACJE (ZIP, 3.3 MiB)
 • NISKOPRADOWE (ZIP, 3.7 MiB)
 • GEOLOGIA (ZIP, 3.8 MiB)
 • DROGI (ZIP, 5 MiB)
 • ELEKTRYCZNE (ZIP, 18.9 MiB)
 • PW_KONSTR (ZIP, 27.6 MiB)
 • SANITARNE (ZIP, 30.4 MiB)
 • PB_ARCH_2BKONSTR (ZIP, 45.4 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 175.1 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 25.09.2018.pdf (PDF, 63.8 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 25.09.2018R. (PDF, 104.3 KiB)
 • ZMIANY W SIWZ Z DNIA 25.09.2018 (PDF, 198.9 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 28.09.2018.pdf (PDF, 290 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 01.10.2018.pdf (PDF, 132.6 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 04.10.2018R_.pdf (PDF, 154 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWŻNIENIU POSTEPOWANIA Z DNIA 08.10.2018R. (PDF, 226.3 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2018-09-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa ulicy Rumiankowej w Świdnicy w formule zaprojektuj i wybuduj”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • siwz z załącznikami 1-7 ul. Rumiankowa zaprojektuj i wybuduj (DOCX, 219.5 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 174.8 KiB)
 • PFU-Rumiankowa (PDF, 174.5 KiB)
 • Przedmiar Rumiankowa (PDF, 40 KiB)
 • Rys.0_Orientacja (PDF, 763.1 KiB)
 • Rys.1_PZT_Świdnica (PDF, 1.4 MiB)
 • Rys.2_Normalne przekroje (PDF, 264.9 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 02.10.2018 (PDF, 220.9 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2018-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy wraz z infrastrukturą techniczną
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ załącznikami 1-7 GOK.docx (DOCX, 205.5 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 180.2 KiB)
 • OPERAT AKUSTYCZNY.pdf (PDF, 416.5 KiB)
 • PRZEDMIARY.zip (ZIP, 1.6 MiB)
 • SPECYFIKACJE.zip (ZIP, 3.3 MiB)
 • NISKOPRĄDOWE.zip (ZIP, 3.7 MiB)
 • GEOLOGIA.zip (ZIP, 3.8 MiB)
 • DROGI.zip (ZIP, 5 MiB)
 • ELEKTRYCZNE.zip (ZIP, 18.9 MiB)
 • PW_KONSTR.zip (ZIP, 27.6 MiB)
 • SANITARNE.zip (ZIP, 30.4 MiB)
 • PB_ARCH+KONSTR.zip (ZIP, 45.4 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA PYTANIA.pdf (PDF, 273.2 KiB)
 • Winda.zip (ZIP, 2.2 MiB)
 • Dzwigary.zip (ZIP, 320 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA 31.08.2018R.pdf (PDF, 161.6 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 03.09.2018r.pdf (PDF, 222.4 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 01.10.2018 (PDF, 132.6 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2018-08-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Kompleksowe uzbrojenie stref inwestycyjnych w miejscowości Piaski i Letnica w Gminie Świdnica – etap II w formule zaprojektuj i wybuduj – strefa Piaski”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1-7 Piaski.docx (DOCX, 266 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 184 KiB)
 • Opinia Geotechniczna 1.pdf (PDF, 14.6 MiB)
 • Opinia Geotechniczna 2.pdf (PDF, 8 MiB)
 • PFU - br. sanitarna - Piaski.pdf (PDF, 9.9 MiB)
 • PFU - br. drogowa - Piaski.pdf (PDF, 6.9 MiB)
 • WWiORB - br. drogowa.pdf (PDF, 1.7 MiB)
 • WWiORB - br. sanitarna.pdf (PDF, 335.9 KiB)
 • Inwentaryzacja zieleni.pdf (PDF, 244 KiB)
 • PFU - Specyfikacje na projektowanie.pdf (PDF, 548.6 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 20.08.2018r..pdf (PDF, 594.7 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 21.08.2018r_.pdf (PDF, 195 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf (PDF, 93.8 KiB)
 • Zmiany w SIWZ.pdf (PDF, 595.2 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 28.08.2018r.pdf (PDF, 198.7 KiB)
 • INFORMACJA O UNIEWŻNIENIU POSTEPOWANIA Z DNIA 29.08.2018r. (PDF, 267.8 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2018-08-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami 1-7.docx (DOCX, 266.2 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 184 KiB)
 • PFU OS Drzonów (PDF, 62 MiB)
 • PFU OS Drzonów fotowoltaika (PDF, 4.2 MiB)
 • załączniki nr 1-8 PFU Drzonów (PDF, 8.6 MiB)
 • Specyfikacje (PDF, 177.2 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA W TREŚCI SIWZ z dnia 14.08.2018.pdf (PDF, 225.9 KiB)
 • ZMIANY W SIWZ z dnia 14.08.2018.pdf (PDF, 261.3 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA II.pdf (PDF, 370.2 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 12.09.2018R_.pdf (PDF, 246.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji