ˆ

Zamówienia powyżej 130 tyś zł

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa hydroforni obręb Koźla, gmina Świdnica
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • swz hydrofornia (DOCX, 109.5 KiB)
 • załączniki 1, 2, 3, 4, 6 hydrofornia (DOCX, 82.4 KiB)
 • załącznik nr 7 projekt umowy (DOCX, 57.4 KiB)
 • Projekt - Hydrofornia (PDF, 9.9 MiB)
 • Kosztorys ofertowy - Hydrofornia (PDF, 300.3 KiB)
 • Przedmiar robót - Hydrofornia (PDF, 332.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-05-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ciągu pieszo – jezdnego (drogi wewnętrznej) w Drzonowie, gmina Świdnica
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • swz budowa ciągu pieszo - jezdnego Drzonów (DOCX, 110.3 KiB)
 • załączniki 1, 2, 3, 4, 6 ciąg pieszo-jezdny (DOCX, 82.4 KiB)
 • załącznik nr 7 - projekt umowy (DOCX, 95.9 KiB)
 • 2021_BZP 00050403_01 (PDF, 68 KiB)
 • Projekt BUDOWLANY.zip (ZIP, 81.1 MiB)
 • Projekt WYKONAWCZY.zip (ZIP, 18.6 MiB)
 • Zalaczniki.zip (ZIP, 50.3 MiB)