ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-02-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżąca konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 168.9 KiB)
 • Ogłoszenie nr 510459-N-2020 (PDF, 160 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA 25.02.2020R. (PDF, 160.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.03.2020r. (PDF, 221.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-10-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Świdnica woj. lubuskie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ wraz z załącznikami do zamieszczenia (DOCX, 79.6 KiB)
 • Załącznik nr 1 (DOCX, 33.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 JEDZ wersja edytowalna (DOC, 185.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr 4 (DOCX, 30.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia (DOCX, 36.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 (DOCX, 29.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 (DOCX, 29.7 KiB)
 • załącznik nr 8- umowa (DOCX, 37.3 KiB)
 • KluczPub_Oferta_PostepowanieID_95647815-f411-45af-b70c-bb6137c6b47b.asc (ASC, 700 B)
 • Zmiany w SIWZ (PDF, 157.4 KiB)
 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (DOCX, 16.5 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 271.1 KiB)
 • Zbiorcze zestawienie ofert (PDF, 42 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 17.12.2019R. (PDF, 224.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-09-25
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-10 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na Dzienny Dom Pobytu Senior +
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz załącznikami 1-7 dom seniora (DOCX, 157.5 KiB)
 • Ogłoszenie nr 601365-N-2019 (PDF, 218.4 KiB)
 • br. elektr (7Z, 1.3 MiB)
 • br. sanitarna (7Z, 612.9 KiB)
 • Przedmiary (7Z, 226.9 KiB)
 • br. arch.-konstr (7Z, 13.2 MiB)
 • 5. STWIOR - cz. budowlana elektryczna sanitarna (PDF, 1.3 MiB)
 • ZMIANY W SIWZ Z DNIA 04.10.2019 (PDF, 262.7 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 10.10.2019 (PDF, 166.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dzienny Dom Pobytu (PDF, 215 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-09-23
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa ul. Rumiankowej w miejscowości Świdnica Etap II”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz załącznikami 1-7 ulica Rumiankowa (DOCX, 151 KiB)
 • Ogłoszenie nr 600922-N-2019 (PDF, 215.7 KiB)
 • SPECYFIKACJE (DOCX, 972.8 KiB)
 • OT_ZGŁOSZENIE_30.05.2019_GR (DOC, 114.5 KiB)
 • Przedmiar (XLS, 44.5 KiB)
 • Rys.1__PZT Arkusz 1 (1) (PDF, 1 MiB)
 • Rys.2_Normalne przekroje297X650 (PDF, 274.4 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 10.10.2019 (PDF, 167.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ul. Rumiankowa (PDF, 214.5 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-08-01
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-09 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa trzech używanych autobusów do transportu publicznego w formie leasingu operacyjnego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 388.2 KiB)
 • SIWZ ZKP 2019_2 (PDF, 505.6 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ (PDF, 468.8 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 1 (DOCX, 71.2 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 3 (DOCX, 65.6 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 4 (DOCX, 53.4 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 7 (DOCX, 53.2 KiB)
 • Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 63.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-07-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa trzech używanych autobusów do transportu publicznego w formie leasingu operacyjnego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ ZKP 2019 (PDF, 197 KiB)
 • OGLOSZENIE 577569-N-2019 (PDF, 382.4 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ (PDF, 469.1 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 1 (DOCX, 71.1 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 3 (DOCX, 65.3 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 4 (DOCX, 53.4 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 7 (DOCX, 53.1 KiB)
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ (PDF, 105.1 KiB)
 • ODPOWIEDZI na pytania do SIWZ nr 2 (PDF, 78.4 KiB)
 • Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania (PDF, 67.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-07-19
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa trzech używanych autobusów do transportu publicznego w formie leasingu operacyjnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ ZKP 2019 (PDF, 440.4 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ (PDF, 469.1 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 1 (DOCX, 71.1 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 3 (DOCX, 65.3 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 4 (DOCX, 53.4 KiB)
 • Zalaczniki do SIWZ - numer 7 (DOCX, 53.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-05-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzonów
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ załącznikami 1-7 suw Drzonów III (DOCX, 156.1 KiB)
 • Ogłoszenie nr 547823-N-2019 (PDF, 218.2 KiB)
 • PW_SUW_Drzonow (ZIP, 8 MiB)
 • SUW_Drzonow_PB_-_OPIS_i_PZT (PDF, 2.5 MiB)
 • SUW Drzonow PB - OPIS i PZT (PDF, 24.3 MiB)
 • SUW Drzonow PB - RYSUNKI - A2 (PDF, 11 MiB)
 • SUW Drzonow PB - RYSUNKI - A3 (PDF, 6.3 MiB)
 • SUW Drzonow PB - ZALACZNIKI (PDF, 11.4 MiB)
 • SUW Drzonów - PRZEDMIAR 2019zm (PDF, 219.1 KiB)
 • SUW Drzonów - STWiOR2019zm (PDF, 457.8 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 21.05.2019R. (PDF, 2.5 MiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 28 MAJA 2019R. (PDF, 328.6 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 30.05.2019 (PDF, 162.7 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 21.06.2019 (PDF, 217.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-03-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzonów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ załącznikami (DOCX, 153.3 KiB)
 • Ogłoszenie nr 531606-N-2019 (PDF, 218.1 KiB)
 • PW_SUW_Drzonow (ZIP, 8 MiB)
 • SUW_Drzonow_PB_-_OPIS_i_PZT (PDF, 2.5 MiB)
 • SUW Drzonow PB - OPIS i PZT (PDF, 24.3 MiB)
 • SUW Drzonow PB - RYSUNKI - A2 (PDF, 11 MiB)
 • SUW Drzonow PB - RYSUNKI - A3 (PDF, 6.3 MiB)
 • SUW Drzonow PB - ZALACZNIKI (PDF, 11.4 MiB)
 • SUW Drzonów - PRZEDMIAR 2019zm (PDF, 219.1 KiB)
 • SUW Drzonów - STWiOR2019zm (PDF, 457.8 KiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW Z DNIA 09.04.2019R. (PDF, 145.6 KiB)
 • ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 16.04.2019R. (PDF, 225.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz z załącznikami 1-7 Drzonów (DOCX, 212.1 KiB)
 • Ogłoszenie nr 521986-N-2019 (PDF, 222.4 KiB)
 • PFU OS Drzonów (PDF, 62 MiB)
 • PFU OS Drzonów fotowoltaika (PDF, 4.2 MiB)
 • załączniki nr 1-8 PFU Drzonów (PDF, 8.6 MiB)
 • Specyfikacje (PDF, 177.2 MiB)
 • Klauzula informacyjna w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (DOCX, 16.5 KiB)
 • ZMIANY W SIWZ Z DNIA 13.03.2019R. (PDF, 435.1 KiB)
 • WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 13.03.2019R. (PDF, 283.4 KiB)
 • ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT 04.04.2019 (PDF, 230.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 24.04.2019 (PDF, 433 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji