ˆ

Nabór na wolne stanowiska pracy

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-12-17
Termin składania dokumentów
2021-12-29 14:00:00
Stanowisko
Główny Specjalista ds. inwestycji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki i Rozwoju
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-02-08
Termin składania dokumentów
2021-02-19 14:00:00
Stanowisko
Specjalista ds. promocji i rozwoju stref inwestycyjnych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki i Rozwoju
Lp: 3
Data ogłoszenia
2020-12-15
Termin składania dokumentów
2020-12-28 15:00:00
Stanowisko
Sekretarz Gminy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Ogólny
Lp: 4
Data ogłoszenia
2019-08-05
Termin składania dokumentów
2019-08-16 16:00:00
Stanowisko
Główny Księgowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminny Ośrodek Kultury
Lp: 5
Data ogłoszenia
2018-12-18
Termin składania dokumentów
2018-12-28 15:00:00
Stanowisko
Inspektor ds. gospodarki odpadami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Zakład Usług Komunalnych
Lp: 6
Data ogłoszenia
2018-12-14
Termin składania dokumentów
2018-12-27 15:00:00
Stanowisko
Inspektor ds. budownictwa
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki i Rozwoju
Lp: 7
Data ogłoszenia
2018-11-08
Termin składania dokumentów
2018-11-20 15:00:00
Stanowisko
Kierownik Referatu Finansowego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansów
Lp: 8
Data ogłoszenia
2018-06-18
Termin składania dokumentów
2018-07-06 23:59:00
Stanowisko
Inspektor ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Finansów
Lp: 9
Data ogłoszenia
2017-10-02
Termin składania dokumentów
2017-10-13 00:00:00
Stanowisko
Inspektor ds. budownictwa
Nazwa wydziału ogłaszającego
Referat Gospodarki
Lp: 10
Data ogłoszenia
2017-08-23
Termin składania dokumentów
2017-09-04 00:00:00
Stanowisko
Główny Księgowy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Gminny Ośrodek Kultury

Nawigacja między stronami listy informacji