ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 8/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 8/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. administracji i organizacji imprez

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Kultury

Data udostępnienia: 2018-05-16

Ogłoszono dnia: 2018-05-16 przez Paulina Szewczyk

Termin składania dokumentów: 2018-05-27 00:00:00

Nr ogłoszenia: 8/2018

Zlecający: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku artystycznym, humanistycznym lub pedagogicznym,
b) dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, Internet) i urządzeń biurowych,
c) łatwość w redagowaniu pism urzędowych,
d) umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji, sprawozdań,
e) umiejętności w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,
f) umiejętność organizowania i prowadzenia imprez,
g) umiejętność redagowania informacji medialnych,
h) znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym,
i) znajomość branży kulturalno-rozrywkowej oraz umiejętność nawiązywania współpracy
z jednostkami i instytucjami działającymi w zakresie artystyczno-kulturalnym,
j) znajomość regulacji prawnych dotyczących prowadzonych przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych,
k) wysoka kultura osobista.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, w organizacji i promocji imprez
  z zakresu kultury,
 2. prawo jazdy kat B,
 3. dyspozycyjność, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, otwartość na nowe pomysły,
 4. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy i zaangażowania.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. współorganizacja gminnego kalendarza imprez oraz organizacja imprez,
 2. współpraca z innymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami,
 3. opracowywanie harmonogramu poszczególnych imprez,
 4. utrzymywanie kontaktów z artystami i ich managementem w celu odpowiedniego doboru wykonawców,
 5. opracowywanie szczegółowego budżetu imprez,
 6. opracowywanie kampanii reklamowej poszczególnych wydarzeń artystycznych,
 7. prowadzenie bieżących spraw związanych z obsługą sekretariatu,
 8. prowadzenie dziennika korespondencyjnego (przyjmowanie, wysyłanie pism),
 9. organizowanie właściwego obiegu dokumentów,
 10. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
 11. przygotowywanie i archiwizacja dokumentów GOK,
 12. właściwe wykorzystywanie i przechowywanie pieczęci,
 13. wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych,
 14. dokonywanie zamówień, zakupów sprzętu, towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania GOK,
 15. organizowanie spotkań, narad, wyjazdów służbowych - w tym ewidencja delegacji służbowych,
 16. przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy, ul. Ogrodowa 37,
66-008 Świdnica
Planowane zatrudnienie: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (praca w systemie równoważnego czasu pracy)
 

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje,
 4. dokumenty potwierdzające staż pracy,
 5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-05-27 00:00:00
b. Sposób:
1)       Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy, ul. Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica lub drogą pocztową do dnia 27 maja 2018 r. Decyduje data stempla pocztowego.
2)       Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko specjalisty ds. administracji i organizacji imprez.
c. Miejsce:
w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy, ul. Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica

VII. Informacje dodatkowe:

Rekrutacja polegać będzie na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z osobami, które spełniły wymagania formalne. Kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie
i godzinie rozmowy. Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 68 327 33 22, 607740849.
Dyrektor GOK  zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru.
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOK w Świdnicy, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6 %.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Paulina Szewczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Szewczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-16 11:47:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-16 11:50:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-20 13:13:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3327 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony