ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6/2017Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referenta ds. budżetu / inspektora ds. budżetu (umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy na okres około 1,5 roku do 2 lat)

Miejsce pracy: Urząd Gminy Świdnica

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansów

Data udostępnienia: 2017-02-14

Ogłoszono dnia: 2017-02-14 przez Anna Kościukiewicz

Termin składania dokumentów: 2017-02-28 00:00:00

Nr ogłoszenia: 6/2017

Zlecający: Wójt Gminy Świdnica

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 1. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku;
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 3. nieposzlakowana opinia;
 4. wykształcenie min. średnie (preferowane ekonomiczne) i co najmniej 2 lata stażu pracy w przypadku referenta (preferowany dział finansowo-księgowy); lub  wyższe (preferowane ekonomiczne: rachunkowość, finanse) i co najmniej 3 lata stażu – w przypadku inspektora;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie i biegła umiejętność w zakresie analizy i przetwarzania danych,
 2. doświadczenie w zakresie przepływów finansowych jednostek sektora finansów publicznych (potwierdzone co najmniej 3-letnim stażem pracy),
 3. znajomość zasad finansowania programów pomocowych/zewnętrznych oraz finansowego aspektu realizacji inwestycji dofinansowanych z takich programów,
 4. znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych,
 5. znajomość ustawy o finansach publicznych oraz innych aktów prawnych regulujących finansowe funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego,
 6. znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy,  
 7. biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel,
 8. dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność,
 9. umiejętność samodzielnego wykonywania zadań,
 10. prawo jazdy kategorii B. 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Pomoc przy przygotowywaniu bieżących analiz sytuacji finansowej Gminy, materiałów do opracowania projektu budżetu, uchwały budżetowej oraz uchwały w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej,  przyjmowanie oraz analiza planów finansowych jednostek budżetowych, współpraca przy sporządzaniu informacji i sprawozdania z wykonania budżetu, finansowe rozliczanie dotacji udzielanych
z budżetu Gminy podmiotom realizującym zadania własne Gminy, współpraca
z organizacjami, stowarzyszeniami, fundacjami w zakresie realizacji zadań zleconych przez Gminę, współpraca z jednostkami pomocniczymi w zakresie realizacji zadań objętych planem finansowym.
   

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w wymiarze 1 etat,
 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę  na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
 3. pakiet socjalny,
 4. brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych, 

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności;
 4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 5. oświadczenie o niekaralności i toczących się postępowaniach,
 6. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-02-28 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008 Świdnica w terminie do 28  lutego 2017 r.
 
List motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem szczegółowego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).”
c. Miejsce:
w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica przy ul. Długiej 38, 66-008

VII. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (68) 327-31-15. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Kościukiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-14 09:22:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-14 09:22:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidos
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-04-04 14:29:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1761 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony