ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 28/2023Drukuj informację Ogłoszenie numer: 28/2023

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. księgowości należności budżetowych

Miejsce pracy: Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zakład Usług Komunalnych

Data udostępnienia: 2023-11-28

Ogłoszono dnia: 2023-11-28

Termin składania dokumentów: 2023-12-08 15:00:00

Nr ogłoszenia: 28/2023

Zlecający: Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Nieposzlakowana opinia.
 6. Wykształcenie wyższe.
 7. Co najmniej 3 lata stażu pracy zawodowej.
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Znajomość zasad rachunkowości i księgowości stosowanych w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o pracownikach samorządowych, instrukcji kancelaryjnej i innych przepisów obowiązujących na stanowisku pracy.
 3. Biegła znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz programów księgowych.
 4. Preferowane wykształcenie wyższe ekonomiczne.
 5. Preferowane doświadczenie w JST.
 6. Znajomość systemów finansowo-księgowych.
 7. Dyspozycyjność, rzetelność, skrupulatność, systematyczność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, umiejętność efektywnego komunikowania się w mowie i piśmie.
 8. Odporność na stres.
 9. Umiejętność samodzielnego wykonywania zadań.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie urządzeń księgowo-ewidencyjnych w zakresie zużycia wody i odprowadzania ścieków.
 2. Prowadzenie szczegółowej (analitycznej) ewidencji księgowej w zakresie zużycia wody i odprowadzenia ścieków.  
 3. Dokonywanie zwrotów nadpłat i zaliczanie nadpłat w całości lub części na poczet przyszłych należności.
 4. Sporządzanie umów dla sołtysów dotyczących poboru należności za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków, rozliczanie ich oraz naliczanie prowizji.
 5. Naliczanie odsetek z tytułu braku wpłat mieszkańców za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych, sal wiejskich i cmentarzy.
 6. Wydawanie zaświadczeń w zakresie określonym przez ustawy.
 7. Terminowe przygotowywanie danych koniecznych do sporządzenia sprawozdawczości budżetowej.
 8. Pomoc w formalno-rachunkowej kontroli dokumentów księgowych.
 9. Przygotowywanie dowodów i kwalifikowanie ich do ujęcia w księgach operacji gospodarczych.
 10. Bieżąca ewidencja operacji budżetowych w programach księgowych.
 11. Wprowadzanie danych do elektronicznego systemu księgowego w programach księgowych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. Praca w wymiarze pełnego etatu.
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
 3. Pakiet socjalny.
 4. Brak windy oraz innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Dokumenty poświadczające wykształcenie, staż pracy oraz dodatkowe kwalifikacje i umiejętności.
 4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 7. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Oświadczenie o dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2023-12-08 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. księgowości należności budżetowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Świdnicy należy składać osobiście lub pocztą w terminie do 08 grudnia 2023r. (decyduje data stempla pocztowego).
c. Miejsce:
Siedziba Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy  przy ul. Długiej 25, 66-008 Świdnica.

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Usług Komunalnych w Świdnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wyniósł co najmniej 6%.
 1. Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  (w przypadku przesyłki liczy się data stempla pocztowego).
 2. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni telefonicznie o kolejnym etapie rekrutacji.
 3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.swidnica.zgora.pl) oraz na tablicy informacyjnej Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy przy ul. Długiej 25.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną wytypowani do zatrudnienia zostaną komisyjnie zniszczone.
 5. Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub braku rozstrzygnięcia naboru;
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem, telefony (68) 327-37-18. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kierownik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-28 12:09:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-28 12:09:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-19 07:25:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony