Załącznik nr 1

do uchwały Nr.III/16/99

Rady Gminy Świdnica

z dnia 29 kwietnia 1999r.

Określa się granice obwodów placówek oświatowych wchodzących w skład Zespołu Szkół w Świdnicy jak niżej :

1.      Szkoła Podstawowa w Świdnicy - do obwodu szkoły należą:

-       Piaski, Łochowo, Świdnica - klasy I-VI i „O"

-       Grabowiec, Koźla, Lipno, Letnica osiedle - klasy IV-VI

2.      Szkoła Podstawowa w Świdnicy - punkt filialny w Koźli - do obwodu szkoły należą:

-       Grabowiec, Koźla, Letnica osiedle, Lipno - klasy I-III i „0".

3.      Gimnazjum w Świdnicy - do obwodu szkoły należą:

-       Buchałów, Drzonów, Grabowiec, Koźla, Letnica, Letnica osiedle, Lipno, Łochowo, Orzewo, Piaski, Radomia, Słone, Świdnica, Wilkanowo.