ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory przedterminowe Wójta 2020 2484
Wybory przedterminowe Wójta 2020 5940
Wybory Prezydenta RP 2020 12613
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 18362
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 13307
Wybory samorządowe 2018 56645
Wybory Prezydenta RP 2015 22265
Wybory Parlamentarne 2015 14893
Referendum ogólnokrajowe 2015 12262
Wybory samorządowe 2014 55314
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 22764
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Narodowy Spis Powszechny 2021 402
Powszechny Spis Rolny 2020 2034
Gmina Świdnica 57348
Podstawa prawna działania 9175
Statut Gminy 12521
Jak załatwić 432137
Wydziały 349019
Sprawy 446920
Twoje prawa w Urzędzie 637
Urząd Gminy 44896
Wójt 25188
Zastępca Wójta 16881
Główny specalista ds. kontroli wewnętrznej 133
Sekretarz 15171
Skarbnik 15540
Referat Ogólny 26098
Referat Finansowy 20785
Referat Gospodarki i Rozwoju 21777
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2828
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 16895
Inspektor Ochrony Danych 6378
Straż Gminna 27777
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 14616
Rada Gminy 1103
Skład Rady 28332
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 5822
Komisja Mienia i Budżetu 5491
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 5547
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2008
Komisja Rewizyjna 4892
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 8494
Oświadczenia majątkowe 0
Projekty uchwał 0
Uchwały Rady Gminy 0
Apele Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 29681
Sesje Rady Gminy 21059
Posiedzenia komisji Rady Gminy 14841
Jednostki organizacyjne 61449
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32923
Gminna Biblioteka Publiczna 14048
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 27999
Szkoła Podstawowa w Słonem 12898
Zakład Usług Komunalnych 51418
Gminny Ośrodek Kultury 11524
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 6669
Jednostki pomocnicze 34190
Sołectwo Buchałów 18972
Statut Sołectwa Buchałów 7967
Sołectwo Drzonów 13947
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6392
Sołectwo Grabowiec 14375
Statut Sołectwa Grabowiec 5915
Sołectwo Koźla 18015
Statut Sołectwa Koźla 6201
Sołectwo Letnica 16184
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 5801
Sołectwo Lipno 15651
Statut Sołectwa Lipno 5683
Sołectwo Piaski 17500
Statut Sołectwa Piaski 6193
Sołectwo Radomia 18001
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 6468
Sołectwo Słone 18081
Statut Sołectwa Słone 6465
Sołectwo Świdnica 16880
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 6901
Sołectwo Wilkanowo 21886
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 7315
Oświadczenia majątkowe 785
Rada Gminy 97775
Urząd Gminy 141849
Pracownicy jednostek organizacyjnych 47972
Zamówienia Publiczne 6006
Informacja 52647
Przetargi 413280
Zamówienia do 30 000 Euro 229377
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24763
Otwarte konkursy ofert 164398
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 50852
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 13420
Tryb uproszczony 42215
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 11722
Wzory dokumentów 5759
Nieruchomości 4383
Sprzedaż nieruchomości 246541
Dzierżawy 21259
Akty prawne 2445676
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 21597
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 54583
Rejestry 5695
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 9985
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 7012
Rejestr instytucji kultury 4281
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 9215
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 5632
Finanse 1464
Budżet Gminy 175228
Majątek Gminy 17766
Sprawozdania i wykazy 238870
Nabór na wolne stanowiska pracy 482192
Ochrona środowiska 12267
Azbest 38703
Prawo Łowieckie 1720
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 25017
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2281
Wymiana pieca 368
Oświata 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 3677
Informacja o dotacjach przedszkolnych 1817
Obwieszczenia 438645
Ogłoszenia 222921
Zgromadzenia 118
Planowane zgromadzenia 10729
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 18887
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1898
Petycje 4185
Rok 2021 320
Rok 2020 1831
Rok 2019 9713
Rok 2018 2835
Polityka prywatności 4582
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25390
Ponowne wykorzystywanie 0
Deklaracja dostępności 491

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 10548
Statystyki 12911
Rejestr zmian 2966309
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 1419