Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory Prezydenta RP 2020 2451
Wybory Prezydenta RP 2020 324
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 5994
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 10767
Wybory samorządowe 2018 39715
Wybory Prezydenta RP 2015 18438
Referendum ogólnokrajowe 2015 9955
Wybory Parlamentarne 2015 12660
Wybory samorządowe 2014 47969
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18837
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Gmina Świdnica 53823
Podstawa prawna działania 8320
Statut Gminy 9383
Jak załatwić 337641
Wydziały 263659
Sprawy 358444
Urząd Gminy 40837
Wójt 21174
Zastępca Wójta 13995
Sekretarz 12586
Skarbnik 13309
Referat Ogólny 20632
Referat Finansowy 16592
Referat Gospodarki i Rozwoju 16948
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1685
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 14671
Inspektor Ochrony Danych 4556
Straż Gminna 23605
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 10154
Rada Gminy 1098
Skład Rady 17642
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 3839
Komisja Mienia i Budżetu 3498
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 3476
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1177
Komisja Rewizyjna 3076
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 5232
Oświadczenia majątkowe 0
Uchwały Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 19032
Sesje Rady Gminy 9229
Posiedzenia komisji Rady Gminy 5457
Jednostki organizacyjne 57489
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 27719
Gminna Biblioteka Publiczna 12762
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 23976
Szkoła Podstawowa w Słonem 11212
Zakład Usług Komunalnych 44661
Gminny Ośrodek Kultury 9984
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 5403
Jednostki pomocnicze 31477
Sołectwo Buchałów 17320
Statut Sołectwa Buchałów 7076
Sołectwo Drzonów 13016
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6013
Sołectwo Grabowiec 13258
Statut Sołectwa Grabowiec 5476
Sołectwo Koźla 16572
Statut Sołectwa Koźla 5733
Sołectwo Letnica 14846
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 5351
Sołectwo Lipno 14516
Statut Sołectwa Lipno 5271
Sołectwo Piaski 16092
Statut Sołectwa Piaski 5724
Sołectwo Radomia 16565
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 5973
Sołectwo Słone 16653
Statut Sołectwa Słone 5931
Sołectwo Świdnica 15833
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 6365
Sołectwo Wilkanowo 20013
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 6801
Oświadczenia majątkowe 782
Rada Gminy 82089
Urząd Gminy 124251
Pracownicy jednostek organizacyjnych 40673
Zamówienia Publiczne 5621
Informacja 45480
Przetargi 342907
Zamówienia do 30 000 Euro 162379
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24613
Otwarte konkursy ofert 135788
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 39766
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 10754
Tryb uproszczony 31557
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 9306
Wzory dokumentów 4243
Nieruchomości 4332
Sprzedaż nieruchomości 205580
Dzierżawy 12991
Akty prawne 1776064
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 17857
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 43159
Rejestry 5078
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8362
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 5801
Rejestr instytucji kultury 3627
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 7561
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 4616
Finanse 1403
Budżet Gminy 147329
Majątek Gminy 16497
Sprawozdania i wykazy 183806
Nabór na wolne stanowiska pracy 395792
Ochrona środowiska 11941
Azbest 28349
Prawo Łowieckie 1352
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 12977
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1290
Oświata 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2143
Informacja o dotacjach przedszkolnych 491
Obwieszczenia 315069
Ogłoszenia 184425
Zgromadzenia 112
Planowane zgromadzenia 7144
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 17422
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1001
Petycje 3343
Rok 2019 5458
Rok 2018 1499
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 23409
Ponowne wykorzystywanie 0
Polityka prywatności 3115

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 9861
Statystyki 12249
Rejestr zmian 2356172
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 802