Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory Prezydenta RP 2020 2455
Wybory Prezydenta RP 2020 3252
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 8653
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 13540
Wybory samorządowe 2018 45480
Wybory Prezydenta RP 2015 19750
Referendum ogólnokrajowe 2015 10830
Wybory Parlamentarne 2015 13437
Wybory samorządowe 2014 50600
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 20154
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Gmina Świdnica 54986
Podstawa prawna działania 8632
Statut Gminy 10431
Jak załatwić 367859
Wydziały 290549
Sprawy 388821
Urząd Gminy 41896
Wójt 22321
Zastępca Wójta 14837
Sekretarz 13289
Skarbnik 13974
Referat Ogólny 22496
Referat Finansowy 18079
Referat Gospodarki i Rozwoju 18698
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2035
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 15384
Inspektor Ochrony Danych 5168
Straż Gminna 25107
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 11623
Rada Gminy 1103
Skład Rady 21247
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 4583
Komisja Mienia i Budżetu 4204
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 4201
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1444
Komisja Rewizyjna 3691
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 6324
Oświadczenia majątkowe 0
Uchwały Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 22763
Sesje Rady Gminy 12513
Posiedzenia komisji Rady Gminy 8134
Jednostki organizacyjne 58762
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 29184
Gminna Biblioteka Publiczna 13186
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 25428
Szkoła Podstawowa w Słonem 11763
Zakład Usług Komunalnych 47123
Gminny Ośrodek Kultury 10515
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 5874
Jednostki pomocnicze 32313
Sołectwo Buchałów 18010
Statut Sołectwa Buchałów 7535
Sołectwo Drzonów 13389
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6198
Sołectwo Grabowiec 13696
Statut Sołectwa Grabowiec 5652
Sołectwo Koźla 17164
Statut Sołectwa Koźla 5932
Sołectwo Letnica 15321
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 5526
Sołectwo Lipno 14969
Statut Sołectwa Lipno 5419
Sołectwo Piaski 16685
Statut Sołectwa Piaski 5902
Sołectwo Radomia 17143
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 6180
Sołectwo Słone 17191
Statut Sołectwa Słone 6140
Sołectwo Świdnica 16269
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 6587
Sołectwo Wilkanowo 20756
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 7020
Oświadczenia majątkowe 782
Rada Gminy 87894
Urząd Gminy 130127
Pracownicy jednostek organizacyjnych 43251
Zamówienia Publiczne 5723
Informacja 48455
Przetargi 366000
Zamówienia do 30 000 Euro 184722
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24681
Otwarte konkursy ofert 143705
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 43578
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 11631
Tryb uproszczony 34765
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 10103
Wzory dokumentów 4776
Nieruchomości 4337
Sprzedaż nieruchomości 219691
Dzierżawy 15669
Akty prawne 1994099
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 19134
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 47098
Rejestry 5272
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8934
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 6202
Rejestr instytucji kultury 3842
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 8167
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 4961
Finanse 1414
Budżet Gminy 156949
Majątek Gminy 16941
Sprawozdania i wykazy 202237
Nabór na wolne stanowiska pracy 423177
Ochrona środowiska 12052
Azbest 31701
Prawo Łowieckie 1503
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 17194
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1604
Oświata 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2570
Informacja o dotacjach przedszkolnych 850
Obwieszczenia 351772
Ogłoszenia 196148
Zgromadzenia 118
Planowane zgromadzenia 8344
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 17871
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1260
Petycje 3695
Rok 2020 191
Rok 2019 6967
Rok 2018 1931
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 24183
Ponowne wykorzystywanie 0
Polityka prywatności 3587

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 10084
Statystyki 12461
Rejestr zmian 2590587
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 1037