Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory Prezydenta RP 2020 2451
Wybory Prezydenta RP 2020 360
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 6031
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 10793
Wybory samorządowe 2018 39793
Wybory Prezydenta RP 2015 18462
Referendum ogólnokrajowe 2015 9958
Wybory Parlamentarne 2015 12663
Wybory samorządowe 2014 48016
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 18853
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Gmina Świdnica 53841
Podstawa prawna działania 8329
Statut Gminy 9404
Jak załatwić 338278
Wydziały 264339
Sprawy 359095
Urząd Gminy 40853
Wójt 21203
Zastępca Wójta 13998
Sekretarz 12594
Skarbnik 13327
Referat Ogólny 20670
Referat Finansowy 16598
Referat Gospodarki i Rozwoju 16972
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 1690
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 14683
Inspektor Ochrony Danych 4557
Straż Gminna 23627
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 10196
Rada Gminy 1098
Skład Rady 17705
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 3848
Komisja Mienia i Budżetu 3503
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 3479
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1180
Komisja Rewizyjna 3082
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 5252
Oświadczenia majątkowe 0
Uchwały Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 19111
Sesje Rady Gminy 9276
Posiedzenia komisji Rady Gminy 5481
Jednostki organizacyjne 57522
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 27741
Gminna Biblioteka Publiczna 12771
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 23987
Szkoła Podstawowa w Słonem 11226
Zakład Usług Komunalnych 44690
Gminny Ośrodek Kultury 9994
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 5412
Jednostki pomocnicze 31480
Sołectwo Buchałów 17324
Statut Sołectwa Buchałów 7084
Sołectwo Drzonów 13016
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6013
Sołectwo Grabowiec 13258
Statut Sołectwa Grabowiec 5477
Sołectwo Koźla 16581
Statut Sołectwa Koźla 5736
Sołectwo Letnica 14847
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 5352
Sołectwo Lipno 14521
Statut Sołectwa Lipno 5274
Sołectwo Piaski 16102
Statut Sołectwa Piaski 5725
Sołectwo Radomia 16568
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 5974
Sołectwo Słone 16655
Statut Sołectwa Słone 5934
Sołectwo Świdnica 15844
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 6365
Sołectwo Wilkanowo 20023
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 6801
Oświadczenia majątkowe 782
Rada Gminy 82162
Urząd Gminy 124316
Pracownicy jednostek organizacyjnych 40701
Zamówienia Publiczne 5622
Informacja 45508
Przetargi 343184
Zamówienia do 30 000 Euro 162608
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24613
Otwarte konkursy ofert 135863
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 39808
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 10763
Tryb uproszczony 31609
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 9315
Wzory dokumentów 4246
Nieruchomości 4332
Sprzedaż nieruchomości 205748
Dzierżawy 13017
Akty prawne 1779506
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 17873
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 43216
Rejestry 5079
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8382
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 5801
Rejestr instytucji kultury 3628
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 7588
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 4618
Finanse 1403
Budżet Gminy 147461
Majątek Gminy 16500
Sprawozdania i wykazy 184057
Nabór na wolne stanowiska pracy 396178
Ochrona środowiska 11942
Azbest 28389
Prawo Łowieckie 1352
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 13027
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1293
Oświata 6
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2146
Informacja o dotacjach przedszkolnych 494
Obwieszczenia 315476
Ogłoszenia 184540
Zgromadzenia 112
Planowane zgromadzenia 7167
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 17425
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1002
Petycje 3344
Rok 2019 5480
Rok 2018 1506
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 23416
Ponowne wykorzystywanie 0
Polityka prywatności 3123

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 9864
Statystyki 12251
Rejestr zmian 2362053
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 806