ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POMOC DLA UKRAINY 0
Jak załatwić 530722
Wydziały 441299
Sprawy 536350
Twoje prawa w Urzędzie 2081
Struktura organizacyjna 191
Urząd Gminy 50720
Wójt 29999
Zastępca Wójta 18830
Sekretarz 18054
Skarbnik 18040
Referat Ogólny 31492
Referat Finansowy 25025
Referat Gospodarki i Rozwoju 26640
Referat Promocji, Sportu i Rekreacji 4229
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 19346
Inspektor Ochrony Danych 8009
Straż Gminna 32137
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 18372
Gmina Świdnica 61102
Podstawa prawna działania 10061
Statut Gminy 15099
Rada Gminy 1116
Skład Rady 39608
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 7318
Komisja Mienia i Budżetu 6966
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 7070
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2750
Komisja Rewizyjna 6207
Transmisja i nagrania z posiedzenia 607
Interpelacje i zapytania radnych 14418
Oświadczenia majątkowe 0
Projekty uchwał 0
Uchwały Rady Gminy 0
Apele Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 40086
Sesje Rady Gminy 35281
Posiedzenia komisji Rady Gminy 25981
Jednostki organizacyjne 66043
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 38455
Gminna Biblioteka Publiczna 15710
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 31455
Szkoła Podstawowa w Słonem 14710
Zakład Usług Komunalnych 58089
Gminny Ośrodek Kultury 13286
Gminny Żłobek w Świdnicy 0
Jednostki pomocnicze 37897
Sołectwo Buchałów 20140
Statut Sołectwa Buchałów 8429
Sołectwo Drzonów 14706
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6639
Sołectwo Grabowiec 15159
Statut Sołectwa Grabowiec 6254
Sołectwo Koźla 19101
Statut Sołectwa Koźla 6487
Sołectwo Letnica 17253
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 6109
Sołectwo Lipno 16504
Statut Sołectwa Lipno 5967
Sołectwo Piaski 18429
Statut Sołectwa Piaski 6467
Sołectwo Radomia 19092
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 6755
Sołectwo Słone 19042
Statut Sołectwa Słone 6769
Sołectwo Świdnica 17688
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 7236
Sołectwo Wilkanowo 23569
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 7612
Oświadczenia majątkowe 791
Rada Gminy 112334
Urząd Gminy 159090
Pracownicy jednostek organizacyjnych 55884
Zamówienia Publiczne 23292
Informacja 63590
Postępowania wyłączone z ustawy PZP 307716
Zamówienia Publiczne - Platforma zakupowa 0
Archiwum Zamówień Publicznych 465205
Nabór na wolne stanowiska pracy 574925
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24846
Otwarte konkursy ofert 246283
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 59225
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 16230
Tryb uproszczony 56390
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 13681
Wzory dokumentów 7368
Akty prawne 3100836
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 25284
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Archiwum posiedzeń z wynikami głosowań 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 67284
Finanse 1611
Budżet Gminy 199477
Majątek Gminy 18685
Sprawozdania i wykazy 293380
Kontrole 75996
2021 1081
Ochrona środowiska 12516
Azbest 47713
Prawo Łowieckie 2049
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 35485
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 3156
Szacownie szkód 121
Wymiana pieca 2710
ASF 1205
Obwieszczenia 596474
Nieruchomości 5067
Sprzedaż nieruchomości 287047
Dzierżawy 31517
Ogłoszenia 301790
Sprzedaż majątku 392
Zawiadomienia, Informacje 3623
Decyzje o zatwierdzeniu taryf za wodę i ścieki 770
Planowanie przestrzenne 1172
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 403
Wyłożenie do publicznego wglądu 5195
Oświata 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 5346
Informacja o dotacjach przedszkolnych 4105
Narodowy Spis Powszechny 2021 7600
Petycje 4663
Rok 2022 300
Rok 2021 8362
Rok 2020 4440
Rok 2019 12887
Rok 2018 4029
Powszechny Spis Rolny 2020 5088
Zgromadzenia 119
Planowane zgromadzenia 14267
Przepisy prawne 0
Wybory, Referenda 2499
Wybory przedterminowe Wójta 2020 27760
Wybory Prezydenta RP 2020 22513
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 24221
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 19072
Wybory samorządowe 2018 69540
Nieudostępnione w BIP 20368
Rejestry 6374
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 11418
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 8218
Rejestr instytucji kultury 4845
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 11268
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 6535
Gminna Ewidencja Zabytków 503
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2976
Polityka prywatności 6026
Ponowne wykorzystywanie 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 28154
Dostępny urząd 1279
Deklaracja dostępności 2212

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 11276
Statystyki 13574
Rejestr zmian 3622054
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 1968
« powrót do poprzedniej strony