ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POMOC DLA UKRAINY 0
Jak załatwić 656471
Wydziały 552020
Sprawy 653452
Twoje prawa w Urzędzie 3825
Struktura organizacyjna 0
Urząd Gminy 55432
Wójt 34916
Sekretarz 21359
Skarbnik 21221
Referat Ogólny 38122
Referat Finansowy 31048
Referat Gospodarki i Rozwoju 33192
Referat Promocji, Sportu i Rekreacji 6344
Referat Centrum Usług Wspólnych 815
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 22355
Inspektor Ochrony Danych 10816
Straż Gminna 36727
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 22080
Gmina Świdnica 65533
Podstawa prawna działania 11117
Statut Gminy 17776
Rada Gminy 1154
Skład Rady 51868
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 9025
Komisja Mienia i Budżetu 8700
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 8958
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3764
Komisja Rewizyjna 7703
Transmisja i nagrania z posiedzenia 2899
Interpelacje i zapytania radnych 28516
Oświadczenia majątkowe 0
Projekty uchwał 0
Uchwały Rady Gminy 0
Apele Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 52654
Sesje Rady Gminy 45920
Posiedzenia komisji Rady Gminy 35993
Jednostki organizacyjne 71035
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 41131
Gminna Biblioteka Publiczna 17882
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 35950
Szkoła Podstawowa w Słonem 16805
Zakład Usług Komunalnych 64807
Gminny Ośrodek Kultury 15686
Gminny Żłobek w Świdnicy 0
Jednostki pomocnicze 44345
Sołectwo Buchałów 21221
Statut Sołectwa Buchałów 8854
Sołectwo Drzonów 15330
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6986
Sołectwo Grabowiec 15930
Sołectwo Koźla 20120
Sołectwo Letnica 18241
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 6436
Sołectwo Lipno 17285
Statut Sołectwa Lipno 6240
Sołectwo Piaski 19300
Statut Sołectwa Piaski 6857
Sołectwo Radomia 19967
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 7166
Sołectwo Słone 19833
Statut Sołectwa Słone 7164
Sołectwo Świdnica 18478
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 7501
Sołectwo Wilkanowo 25203
Statut Sołectwa Wilkanowo 8122
Wybory, Referenda, Spisy 2502
Wybory do Sejmu i Senatu 2023 3384
Referendum ogólnokrajowe 2023 181
Wybory do Lubuskiej Izby Rolniczej 332
Narodowy Spis Powszechny 2021 5009
Wybory przedterminowe Wójta 2020 49323
Wybory Prezydenta RP 2020 34435
Powszechny Spis Rolny 2020 2208
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 30109
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 24519
Wybory samorządowe 2018 84329
Oświadczenia majątkowe 801
Rada Gminy 127732
Urząd Gminy 179610
Pracownicy jednostek organizacyjnych 66475
Zamówienia Publiczne 36785
Informacja 79886
Postępowania wyłączone z ustawy PZP 384135
Zamówienia Publiczne - Platforma zakupowa 0
Archiwum Zamówień Publicznych 506000
Nabór na wolne stanowiska pracy 671753
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24947
Otwarte konkursy ofert 276426
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 70558
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 19470
Tryb uproszczony 76820
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 16879
Wzory dokumentów 9325
Akty prawne 3810850
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 30713
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Archiwum posiedzeń z wynikami głosowań 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 87844
Finanse 1645
Budżet Gminy 224984
Majątek Gminy 19428
Sprawozdania i wykazy 349714
Kontrole 77834
2021 2308
Ochrona środowiska 12760
EKOPORTAL 88
Azbest 58960
Prawo Łowieckie 2383
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 51729
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 4376
Szacownie szkód 694
Wymiana pieca 5539
ASF 2598
Odpady 580
Nieruchomości 5912
Sprzedaż nieruchomości 333579
Dzierżawy 45826
Obwieszczenia 798813
Ogłoszenia 320399
Sprzedaż majątku 3791
Zawiadomienia, Informacje 24334
Planowanie przestrzenne 2565
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 1107
Wyłożenie do publicznego wglądu 14213
Decyzje o zatwierdzeniu taryf za wodę i ścieki 2899
Oświata 485
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 7233
Informacja o dotacjach przedszkolnych 8234
Petycje 5368
Rok 2023 893
Rok 2022 5362
Rok 2021 16345
Rok 2020 7840
Rok 2019 16679
Rok 2018 5337
Zgromadzenia 124
Planowane zgromadzenia 18646
Przepisy prawne 0
Rejestry 7225
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 13289
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 9653
Rejestr instytucji kultury 5886
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 13616
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 8540
Gminna Ewidencja Zabytków 2197
Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych 703
Nieodpłatna Pomoc Prawna 4258
Polityka prywatności 9271
Nieudostępnione w BIP 22296
Ponowne wykorzystywanie 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 32357
Dostępny urząd 3351
Deklaracja dostępności 4794

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 12059
Statystyki 14330
Rejestr zmian 4321151
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 2594
« powrót do poprzedniej strony