ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 4909
Wybory, Referenda 2496
Wybory przedterminowe Wójta 2020 20302
Wybory Prezydenta RP 2020 18703
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 21902
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 16878
Wybory samorządowe 2018 64465
Powszechny Spis Rolny 2020 3754
Gmina Świdnica 59679
Podstawa prawna działania 9709
Statut Gminy 14066
Jak załatwić 490518
Wydziały 404801
Sprawy 501993
Twoje prawa w Urzędzie 1481
Urząd Gminy 48560
Wójt 27898
Zastępca Wójta 18233
Sekretarz 16816
Skarbnik 16918
Referat Ogólny 29298
Referat Finansowy 23403
Referat Gospodarki i Rozwoju 24700
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 3542
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 18338
Inspektor Ochrony Danych 7360
Straż Gminna 30394
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 17039
Rada Gminy 1109
Skład Rady 34951
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 6711
Komisja Mienia i Budżetu 6351
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 6442
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2447
Komisja Rewizyjna 5668
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 11617
Oświadczenia majątkowe 0
Projekty uchwał 0
Uchwały Rady Gminy 0
Apele Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 36161
Sesje Rady Gminy 29651
Posiedzenia komisji Rady Gminy 21145
Jednostki organizacyjne 64100
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 36466
Gminna Biblioteka Publiczna 14985
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 30143
Szkoła Podstawowa w Słonem 13963
Zakład Usług Komunalnych 55634
Gminny Ośrodek Kultury 12615
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 7476
Jednostki pomocnicze 36092
Sołectwo Buchałów 19720
Statut Sołectwa Buchałów 8263
Sołectwo Drzonów 14435
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6533
Sołectwo Grabowiec 14842
Statut Sołectwa Grabowiec 6137
Sołectwo Koźla 18661
Statut Sołectwa Koźla 6381
Sołectwo Letnica 16854
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 5998
Sołectwo Lipno 16196
Statut Sołectwa Lipno 5855
Sołectwo Piaski 18085
Statut Sołectwa Piaski 6379
Sołectwo Radomia 18660
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 6647
Sołectwo Słone 18677
Statut Sołectwa Słone 6665
Sołectwo Świdnica 17418
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 7137
Sołectwo Wilkanowo 22894
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 7510
Oświadczenia majątkowe 790
Rada Gminy 105998
Urząd Gminy 152723
Pracownicy jednostek organizacyjnych 52545
Nabór na wolne stanowiska pracy 538280
Zamówienia Publiczne 16094
Informacja 58389
Zamówienia powyżej 130tys zł - archiwum 447001
Zamówienia poniżej 130tys zł 276704
Platforma zakupowa 0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24818
Otwarte konkursy ofert 200481
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 56053
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 15110
Tryb uproszczony 50317
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 12925
Wzory dokumentów 6690
Akty prawne 2841356
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 23869
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Archiwum posiedzeń z wynikami głosowań 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 61952
Finanse 1604
Budżet Gminy 190445
Majątek Gminy 18333
Sprawozdania i wykazy 271078
Kontrole 75207
2021 635
Nieruchomości 4787
Sprzedaż nieruchomości 271663
Dzierżawy 27034
Ochrona środowiska 12439
Azbest 44238
Prawo Łowieckie 1903
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 30969
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2793
Wymiana pieca 1573
ASF 717
Obwieszczenia 529949
Ogłoszenia 254051
Planowanie przestrzenne 633
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 336
Wyłożenie do publicznego wglądu 3139
Oświata 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 4603
Informacja o dotacjach przedszkolnych 2936
Zgromadzenia 119
Planowane zgromadzenia 12857
Przepisy prawne 0
Petycje 4488
Rok 2021 4707
Rok 2020 3280
Rok 2019 11672
Rok 2018 3562
Nieudostępnione w BIP 19746
Rejestry 6075
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 10895
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 7713
Rejestr instytucji kultury 4622
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 10614
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 6163
Gminna Ewidencja Zabytków 0
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2473
Polityka prywatności 5467
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 26717
Ponowne wykorzystywanie 0
Deklaracja dostępności 1418
Dostępny urząd 434

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 10977
Statystyki 13291
Rejestr zmian 3358720
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 1711
« powrót do poprzedniej strony