ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory przedterminowe Wójta 2020 2492
Wybory przedterminowe Wójta 2020 11347
Wybory Prezydenta RP 2020 15248
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 19829
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 14840
Wybory samorządowe 2018 59847
Narodowy Spis Powszechny 2021 1603
Powszechny Spis Rolny 2020 2741
Gmina Świdnica 58334
Podstawa prawna działania 9418
Statut Gminy 13192
Jak załatwić 457533
Wydziały 373136
Sprawy 471111
Twoje prawa w Urzędzie 1010
Urząd Gminy 46415
Wójt 26322
Zastępca Wójta 17475
Główny specalista ds. kontroli wewnętrznej 333
Sekretarz 15907
Skarbnik 16168
Referat Ogólny 27422
Referat Finansowy 21848
Referat Gospodarki i Rozwoju 22940
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 3106
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 17547
Inspektor Ochrony Danych 6755
Straż Gminna 28936
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 15652
Rada Gminy 1106
Skład Rady 31085
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 6182
Komisja Mienia i Budżetu 5874
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 5927
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2202
Komisja Rewizyjna 5226
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 9469
Oświadczenia majątkowe 0
Projekty uchwał 0
Uchwały Rady Gminy 0
Apele Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 32402
Sesje Rady Gminy 24449
Posiedzenia komisji Rady Gminy 17354
Jednostki organizacyjne 62608
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 34410
Gminna Biblioteka Publiczna 14482
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 28928
Szkoła Podstawowa w Słonem 13376
Zakład Usług Komunalnych 53289
Gminny Ośrodek Kultury 11989
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 6998
Jednostki pomocnicze 34830
Sołectwo Buchałów 19311
Statut Sołectwa Buchałów 8094
Sołectwo Drzonów 14160
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6456
Sołectwo Grabowiec 14587
Statut Sołectwa Grabowiec 6003
Sołectwo Koźla 18304
Statut Sołectwa Koźla 6276
Sołectwo Letnica 16467
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 5880
Sołectwo Lipno 15907
Statut Sołectwa Lipno 5760
Sołectwo Piaski 17749
Statut Sołectwa Piaski 6274
Sołectwo Radomia 18285
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 6547
Sołectwo Słone 18335
Statut Sołectwa Słone 6546
Sołectwo Świdnica 17112
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 7022
Sołectwo Wilkanowo 22254
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 7406
Oświadczenia majątkowe 788
Rada Gminy 101147
Urząd Gminy 146548
Pracownicy jednostek organizacyjnych 49877
Nabór na wolne stanowiska pracy 502494
Zamówienia Publiczne 7972
Informacja 55414
Zamówienia powyżej 130 tyś zł 429547
Zamówienia poniżej 130 tyś zł 247640
Platforma zakupowa 0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24784
Otwarte konkursy ofert 177049
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 53150
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 14241
Tryb uproszczony 44965
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 12266
Wzory dokumentów 6138
Akty prawne 2605044
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 22490
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Archiwum posiedzeń z wynikami głosowań 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 57804
Finanse 1496
Budżet Gminy 181435
Majątek Gminy 17992
Sprawozdania i wykazy 251394
Kontrole 74396
2021 245
Nieruchomości 4561
Sprzedaż nieruchomości 257868
Dzierżawy 23404
Ochrona środowiska 12349
Azbest 41050
Prawo Łowieckie 1789
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 27293
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2518
Wymiana pieca 1029
ASF 284
Obwieszczenia 473546
Ogłoszenia 234689
Planowanie przestrzenne 229
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 112
Wyłożenie do publicznego wglądu 923
Oświata 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 4057
Informacja o dotacjach przedszkolnych 2285
Zgromadzenia 119
Planowane zgromadzenia 11596
Przepisy prawne 0
Petycje 4312
Rok 2021 2124
Rok 2020 2448
Rok 2019 10580
Rok 2018 3157
Nieudostępnione w BIP 19318
Rejestry 5863
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 10382
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 7308
Rejestr instytucji kultury 4429
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 10061
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 5846
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2152
Polityka prywatności 4983
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25929
Ponowne wykorzystywanie 0
Deklaracja dostępności 862

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 10742
Statystyki 13107
Rejestr zmian 3118582
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 1560
« powrót do poprzedniej strony