ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory przedterminowe Wójta 2020 2482
Wybory przedterminowe Wójta 2020 4821
Wybory Prezydenta RP 2020 11791
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 17887
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 12878
Wybory samorządowe 2018 55491
Wybory Prezydenta RP 2015 22002
Wybory Parlamentarne 2015 14760
Referendum ogólnokrajowe 2015 12112
Wybory samorządowe 2014 54758
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 22480
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Powszechny Spis Rolny 2020 1823
Gmina Świdnica 57102
Podstawa prawna działania 9111
Statut Gminy 12312
Jak załatwić 424779
Wydziały 342804
Sprawy 440378
Twoje prawa w Urzędzie 561
Urząd Gminy 44503
Wójt 24871
Zastępca Wójta 16672
Sekretarz 14929
Skarbnik 15375
Referat Ogólny 25707
Referat Finansowy 20508
Referat Gospodarki i Rozwoju 21521
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2720
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 16730
Inspektor Ochrony Danych 6256
Straż Gminna 27531
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 14351
Rada Gminy 1103
Skład Rady 27414
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 5729
Komisja Mienia i Budżetu 5382
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 5442
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1940
Komisja Rewizyjna 4810
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 8154
Oświadczenia majątkowe 0
Uchwały Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 29026
Sesje Rady Gminy 20134
Posiedzenia komisji Rady Gminy 14178
Jednostki organizacyjne 61142
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32390
Gminna Biblioteka Publiczna 13949
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 27731
Szkoła Podstawowa w Słonem 12821
Zakład Usług Komunalnych 50996
Gminny Ośrodek Kultury 11407
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 6597
Jednostki pomocnicze 33992
Sołectwo Buchałów 18903
Statut Sołectwa Buchałów 7932
Sołectwo Drzonów 13903
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6378
Sołectwo Grabowiec 14311
Statut Sołectwa Grabowiec 5891
Sołectwo Koźla 17949
Statut Sołectwa Koźla 6180
Sołectwo Letnica 16107
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 5781
Sołectwo Lipno 15597
Statut Sołectwa Lipno 5661
Sołectwo Piaski 17432
Statut Sołectwa Piaski 6163
Sołectwo Radomia 17925
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 6447
Sołectwo Słone 18005
Statut Sołectwa Słone 6438
Sołectwo Świdnica 16835
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 6875
Sołectwo Wilkanowo 21786
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 7295
Oświadczenia majątkowe 785
Rada Gminy 96858
Urząd Gminy 140568
Pracownicy jednostek organizacyjnych 47518
Zamówienia Publiczne 5952
Informacja 52133
Przetargi 408924
Zamówienia do 30 000 Euro 224650
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24758
Otwarte konkursy ofert 161737
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 50136
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 13213
Tryb uproszczony 41510
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 11549
Wzory dokumentów 5571
Nieruchomości 4374
Sprzedaż nieruchomości 243209
Dzierżawy 20694
Akty prawne 2401400
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 21358
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 53697
Rejestry 5637
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 9869
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 6926
Rejestr instytucji kultury 4236
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 9085
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 5558
Finanse 1462
Budżet Gminy 173293
Majątek Gminy 17696
Sprawozdania i wykazy 235046
Nabór na wolne stanowiska pracy 476332
Ochrona środowiska 12246
Azbest 37988
Prawo Łowieckie 1701
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 24270
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2221
Oświata 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 3553
Informacja o dotacjach przedszkolnych 1632
Obwieszczenia 430009
Ogłoszenia 220034
Zgromadzenia 118
Planowane zgromadzenia 10514
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 18758
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1823
Petycje 4158
Rok 2020 1625
Rok 2019 9455
Rok 2018 2743
Polityka prywatności 4483
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25250
Ponowne wykorzystywanie 0
Deklaracja dostępności 393

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 10472
Statystyki 12836
Rejestr zmian 2929643
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 1389
« powrót do poprzedniej strony