ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory przedterminowe Wójta 2020 2488
Wybory przedterminowe Wójta 2020 7584
Wybory Prezydenta RP 2020 13504
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 18835
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 13864
Wybory samorządowe 2018 57736
Narodowy Spis Powszechny 2021 774
Powszechny Spis Rolny 2020 2313
Gmina Świdnica 57748
Podstawa prawna działania 9263
Statut Gminy 12776
Jak załatwić 441704
Wydziały 357663
Sprawy 455503
Twoje prawa w Urzędzie 786
Urząd Gminy 45473
Wójt 25609
Zastępca Wójta 17131
Główny specalista ds. kontroli wewnętrznej 204
Sekretarz 15457
Skarbnik 15744
Referat Ogólny 26560
Referat Finansowy 21116
Referat Gospodarki i Rozwoju 22178
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2931
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 17120
Inspektor Ochrony Danych 6516
Straż Gminna 28177
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 14948
Rada Gminy 1104
Skład Rady 29357
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 5983
Komisja Mienia i Budżetu 5651
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 5696
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2088
Komisja Rewizyjna 5029
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 8891
Oświadczenia majątkowe 0
Projekty uchwał 0
Uchwały Rady Gminy 0
Apele Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 30556
Sesje Rady Gminy 22190
Posiedzenia komisji Rady Gminy 15767
Jednostki organizacyjne 61843
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 33484
Gminna Biblioteka Publiczna 14247
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 28332
Szkoła Podstawowa w Słonem 13065
Zakład Usług Komunalnych 52091
Gminny Ośrodek Kultury 11698
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 6795
Jednostki pomocnicze 34449
Sołectwo Buchałów 19100
Statut Sołectwa Buchałów 8027
Sołectwo Drzonów 14015
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6412
Sołectwo Grabowiec 14441
Statut Sołectwa Grabowiec 5945
Sołectwo Koźla 18121
Statut Sołectwa Koźla 6226
Sołectwo Letnica 16301
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 5826
Sołectwo Lipno 15756
Statut Sołectwa Lipno 5713
Sołectwo Piaski 17585
Statut Sołectwa Piaski 6223
Sołectwo Radomia 18101
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 6499
Sołectwo Słone 18153
Statut Sołectwa Słone 6498
Sołectwo Świdnica 16976
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 6931
Sołectwo Wilkanowo 22007
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 7344
Oświadczenia majątkowe 786
Rada Gminy 98885
Urząd Gminy 143462
Pracownicy jednostek organizacyjnych 48528
Zamówienia Publiczne 6069
Informacja 53522
Przetargi 419667
Zamówienia do 30 000 Euro 235520
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24769
Otwarte konkursy ofert 168516
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 51673
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 13720
Tryb uproszczony 43188
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 11902
Wzory dokumentów 5944
Nieruchomości 4440
Sprzedaż nieruchomości 251123
Dzierżawy 21986
Akty prawne 2501349
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 21886
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 55766
Kontrole 73979
2021 93
Rejestry 5777
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 10121
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 7126
Rejestr instytucji kultury 4340
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 9357
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 5698
Finanse 1465
Budżet Gminy 177541
Majątek Gminy 17840
Sprawozdania i wykazy 243046
Nabór na wolne stanowiska pracy 489467
Ochrona środowiska 12302
Azbest 39610
Prawo Łowieckie 1745
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 25828
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2376
Wymiana pieca 711
Oświata 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 3817
Informacja o dotacjach przedszkolnych 1990
Obwieszczenia 450333
Ogłoszenia 226941
Zgromadzenia 118
Planowane zgromadzenia 11044
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 19063
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2010
Petycje 4239
Rok 2021 743
Rok 2020 2057
Rok 2019 10023
Rok 2018 2956
Polityka prywatności 4717
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 25579
Ponowne wykorzystywanie 0
Deklaracja dostępności 639

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 10633
Statystyki 13014
Rejestr zmian 3020025
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 1482
« powrót do poprzedniej strony