ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POMOC DLA UKRAINY 0
Jak załatwić 581244
Wydziały 486979
Sprawy 579477
Twoje prawa w Urzędzie 2877
Struktura organizacyjna 0
Urząd Gminy 53548
Wójt 32229
Zastępca Wójta 19518
Sekretarz 19482
Skarbnik 19442
Referat Ogólny 34804
Referat Finansowy 27217
Referat Gospodarki i Rozwoju 29135
Referat Promocji, Sportu i Rekreacji 5102
Referat Centrum Usług Wspólnych 142
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 20640
Inspektor Ochrony Danych 9181
Straż Gminna 34270
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 19832
Gmina Świdnica 63355
Podstawa prawna działania 10542
Statut Gminy 16208
Rada Gminy 1136
Skład Rady 45158
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 8056
Komisja Mienia i Budżetu 7705
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 7852
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 3228
Komisja Rewizyjna 6880
Transmisja i nagrania z posiedzenia 1580
Interpelacje i zapytania radnych 18384
Oświadczenia majątkowe 0
Projekty uchwał 0
Uchwały Rady Gminy 0
Apele Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 44927
Sesje Rady Gminy 41995
Posiedzenia komisji Rady Gminy 32087
Jednostki organizacyjne 68554
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 40312
Gminna Biblioteka Publiczna 16631
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 33335
Szkoła Podstawowa w Słonem 15700
Zakład Usług Komunalnych 60883
Gminny Ośrodek Kultury 14363
Gminny Żłobek w Świdnicy 0
Jednostki pomocnicze 40798
Sołectwo Buchałów 20643
Statut Sołectwa Buchałów 8579
Sołectwo Drzonów 14991
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6758
Sołectwo Grabowiec 15536
Statut Sołectwa Grabowiec 6351
Sołectwo Koźla 19591
Statut Sołectwa Koźla 6600
Sołectwo Letnica 17678
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 6253
Sołectwo Lipno 16870
Statut Sołectwa Lipno 6085
Sołectwo Piaski 18853
Statut Sołectwa Piaski 6566
Sołectwo Radomia 19493
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 6874
Sołectwo Słone 19402
Statut Sołectwa Słone 6885
Sołectwo Świdnica 18045
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 7369
Sołectwo Wilkanowo 24427
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 7721
Oświadczenia majątkowe 792
Rada Gminy 118728
Urząd Gminy 167997
Pracownicy jednostek organizacyjnych 59993
Zamówienia Publiczne 30880
Informacja 71445
Postępowania wyłączone z ustawy PZP 343224
Zamówienia Publiczne - Platforma zakupowa 0
Archiwum Zamówień Publicznych 485903
Nabór na wolne stanowiska pracy 615311
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24895
Otwarte konkursy ofert 262350
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 63383
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 17672
Tryb uproszczony 65456
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 15276
Wzory dokumentów 8379
Akty prawne 3398038
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 27269
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Archiwum posiedzeń z wynikami głosowań 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 75004
Finanse 1620
Budżet Gminy 210429
Majątek Gminy 19028
Sprawozdania i wykazy 318499
Kontrole 76788
2021 1684
Ochrona środowiska 12641
Azbest 52625
Prawo Łowieckie 2202
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 41580
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 3645
Szacownie szkód 364
Wymiana pieca 3983
ASF 1841
Odpady 203
Nieruchomości 5510
Sprzedaż nieruchomości 308133
Dzierżawy 37967
Obwieszczenia 682962
Ogłoszenia 312995
Sprzedaż majątku 1381
Zawiadomienia, Informacje 11413
Planowanie przestrzenne 1859
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 450
Wyłożenie do publicznego wglądu 8005
Decyzje o zatwierdzeniu taryf za wodę i ścieki 1675
Oświata 146
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 6287
Informacja o dotacjach przedszkolnych 5572
Petycje 4816
Rok 2022 2694
Rok 2021 11841
Rok 2020 5728
Rok 2019 14510
Rok 2018 4692
Zgromadzenia 119
Planowane zgromadzenia 16074
Przepisy prawne 0
Wybory, Referenda, Spisy 2501
Narodowy Spis Powszechny 2021 1099
Wybory przedterminowe Wójta 2020 37023
Wybory Prezydenta RP 2020 26988
Powszechny Spis Rolny 2020 459
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 26391
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 21308
Wybory samorządowe 2018 75952
Rejestry 6821
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 12081
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 8832
Rejestr instytucji kultury 5290
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 12250
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 7161
Gminna Ewidencja Zabytków 1208
Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych 310
Nieodpłatna Pomoc Prawna 3609
Polityka prywatności 7511
Nieudostępnione w BIP 21224
Ponowne wykorzystywanie 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 30115
Dostępny urząd 2314
Deklaracja dostępności 3197

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 11699
Statystyki 14011
Rejestr zmian 3894421
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 2306
« powrót do poprzedniej strony