ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny 2021 3465
Wybory, Referenda 2494
Wybory przedterminowe Wójta 2020 17598
Wybory Prezydenta RP 2020 17456
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 21133
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 16092
Wybory samorządowe 2018 62589
Powszechny Spis Rolny 2020 3353
Gmina Świdnica 59165
Podstawa prawna działania 9594
Statut Gminy 13727
Jak załatwić 478350
Wydziały 393493
Sprawy 490775
Twoje prawa w Urzędzie 1317
Urząd Gminy 47757
Wójt 27383
Zastępca Wójta 18003
Sekretarz 16478
Skarbnik 16620
Referat Ogólny 28607
Referat Finansowy 22841
Referat Gospodarki i Rozwoju 24006
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 3360
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 18027
Inspektor Ochrony Danych 7112
Straż Gminna 29868
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 16476
Rada Gminy 1107
Skład Rady 33533
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 6511
Komisja Mienia i Budżetu 6181
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 6232
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2363
Komisja Rewizyjna 5523
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 10714
Oświadczenia majątkowe 0
Projekty uchwał 0
Uchwały Rady Gminy 0
Apele Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 34817
Sesje Rady Gminy 27648
Posiedzenia komisji Rady Gminy 19616
Jednostki organizacyjne 63547
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 35720
Gminna Biblioteka Publiczna 14788
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 29656
Szkoła Podstawowa w Słonem 13746
Zakład Usług Komunalnych 54822
Gminny Ośrodek Kultury 12359
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 7278
Jednostki pomocnicze 35485
Sołectwo Buchałów 19564
Statut Sołectwa Buchałów 8199
Sołectwo Drzonów 14349
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6500
Sołectwo Grabowiec 14738
Statut Sołectwa Grabowiec 6084
Sołectwo Koźla 18532
Statut Sołectwa Koźla 6343
Sołectwo Letnica 16696
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 5955
Sołectwo Lipno 16094
Statut Sołectwa Lipno 5823
Sołectwo Piaski 17969
Statut Sołectwa Piaski 6335
Sołectwo Radomia 18515
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 6612
Sołectwo Słone 18554
Statut Sołectwa Słone 6620
Sołectwo Świdnica 17316
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 7104
Sołectwo Wilkanowo 22628
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 7466
Oświadczenia majątkowe 790
Rada Gminy 104317
Urząd Gminy 150482
Pracownicy jednostek organizacyjnych 51639
Nabór na wolne stanowiska pracy 524986
Zamówienia Publiczne 12923
Informacja 57238
Zamówienia powyżej 130 tyś zł 440408
Zamówienia poniżej 130 tyś zł 264656
Platforma zakupowa 0
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24805
Otwarte konkursy ofert 190378
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 54825
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 14767
Tryb uproszczony 48545
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 12674
Wzory dokumentów 6464
Akty prawne 2751881
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 23366
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Archiwum posiedzeń z wynikami głosowań 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 60326
Finanse 1564
Budżet Gminy 186983
Majątek Gminy 18205
Sprawozdania i wykazy 263915
Kontrole 74908
2021 493
Nieruchomości 4713
Sprzedaż nieruchomości 266052
Dzierżawy 25620
Ochrona środowiska 12399
Azbest 42929
Prawo Łowieckie 1853
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 29252
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 2677
Wymiana pieca 1349
ASF 590
Obwieszczenia 507640
Ogłoszenia 245912
Planowanie przestrzenne 470
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 244
Wyłożenie do publicznego wglądu 2469
Oświata 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 4355
Informacja o dotacjach przedszkolnych 2631
Zgromadzenia 119
Planowane zgromadzenia 12341
Przepisy prawne 0
Petycje 4419
Rok 2021 3778
Rok 2020 2946
Rok 2019 11287
Rok 2018 3405
Nieudostępnione w BIP 19580
Rejestry 6005
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 10693
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 7563
Rejestr instytucji kultury 4549
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 10375
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 6020
Nieodpłatna Pomoc Prawna 2328
Polityka prywatności 5290
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 26433
Ponowne wykorzystywanie 0
Deklaracja dostępności 1235
Dostępny urząd 166

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 10887
Statystyki 13213
Rejestr zmian 3272318
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 1651
« powrót do poprzedniej strony