ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Jak załatwić 737370
Wydziały 631193
Sprawy 729477
Twoje prawa w Urzędzie 4720
Struktura organizacyjna 0
Urząd Gminy 57227
Wójt 37326
Sekretarz 23163
Skarbnik 23143
Referat Ogólny 39915
Referat Finansowy 35152
Referat Gospodarki i Rozwoju 37831
Referat Promocji, Sportu i Rekreacji 7610
Referat Centrum Usług Wspólnych 1656
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 24244
Inspektor Ochrony Danych 12708
Straż Gminna 39527
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 24766
Gmina Świdnica 67761
Podstawa prawna działania 11682
Statut Gminy 19386
Rada Gminy 1182
Skład Rady 58944
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 10111
Komisja Mienia i Budżetu 9742
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 10159
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 4370
Komisja Rewizyjna 8599
Transmisja i nagrania z posiedzenia 4369
Interpelacje i zapytania radnych 39691
Oświadczenia majątkowe 0
Projekty uchwał 0
Uchwały Rady Gminy 0
Apele Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 60838
Sesje Rady Gminy 48753
Posiedzenia komisji Rady Gminy 38596
Jednostki organizacyjne 73594
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 41661
Gminna Biblioteka Publiczna 19265
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 38867
Szkoła Podstawowa w Słonem 18338
Zakład Usług Komunalnych 68157
Gminny Ośrodek Kultury 17336
Gminny Żłobek w Świdnicy 0
Jednostki pomocnicze 48426
Sołectwo Buchałów 21624
Statut Sołectwa Buchałów 8936
Sołectwo Drzonów 15577
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 7032
Sołectwo Grabowiec 16234
Sołectwo Koźla 20472
Sołectwo Letnica 18614
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 6490
Sołectwo Lipno 17604
Statut Sołectwa Lipno 6314
Sołectwo Piaski 19654
Statut Sołectwa Piaski 6908
Sołectwo Radomia 20354
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 7221
Sołectwo Słone 20174
Statut Sołectwa Słone 7224
Sołectwo Świdnica 18845
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 7563
Sołectwo Wilkanowo 25772
Statut Sołectwa Wilkanowo 8213
Akty prawne 4238352
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 35114
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Archiwum posiedzeń z wynikami głosowań 0
Decyzje o zatwierdzeniu taryf za wodę i ścieki 4908
Gminna Ewidencja Zabytków 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 105748
Finanse 1652
Budżet Gminy 241721
Majątek Gminy 19706
Sprawozdania i wykazy 384276
Kontrole 78436
2021 3245
Nabór na wolne stanowiska pracy 720278
Nieruchomości 6382
Sprzedaż nieruchomości 358172
Dzierżawy 54968
Ochrona środowiska 12824
EKOPORTAL 605
Azbest 66033
Prawo Łowieckie 2524
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 64522
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 5146
Szacownie szkód 1097
Wymiana pieca 7299
ASF 3397
Odpady 953
Obwieszczenia 941683
Ogłoszenia 324953
Sprzedaż majątku 6190
Zawiadomienia, Informacje 39398
Oświadczenia majątkowe 803
Rada Gminy 137645
Urząd Gminy 191050
Pracownicy jednostek organizacyjnych 73261
Oświata 1209
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 8359
Informacja o dotacjach przedszkolnych 12175
Petycje 5976
Rok 2024 643
Rok 2023 4612
Rok 2022 7977
Rok 2021 21709
Rok 2020 10286
Rok 2019 18949
Rok 2018 5996
Planowanie przestrzenne 3688
System Informacji Przestrzennej 0
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4338
Projekty aktów planowania przestrzennego i wyłożenie do publicznego wglądu 24485
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24977
Otwarte konkursy ofert 287076
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 80560
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 21173
Tryb uproszczony 89953
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 18615
Wzory dokumentów 10309
Wybory, Referenda, Spisy 2504
Wybory samorządowe 2024 6252
Wybory do Sejmu i Senatu, Referendum ogólnokrajowe 2023 14728
Wybory do Lubuskiej Izby Rolniczej 1466
Narodowy Spis Powszechny 2021 9998
Wybory przedterminowe Wójta 2020 64185
Wybory Prezydenta RP 2020 43644
Powszechny Spis Rolny 2020 4403
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 34515
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 28359
Wybory samorządowe 2018 93277
Zamówienia Publiczne 43944
Informacja 87896
Postępowania wyłączone z ustawy PZP 424105
Zamówienia Publiczne - Platforma zakupowa 0
Archiwum Zamówień Publicznych 522192
Zgromadzenia 124
Planowane zgromadzenia 21948
Przepisy prawne 0
Rejestry 7973
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 14965
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 10720
Rejestr instytucji kultury 6757
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 15203
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 10701
Gminna Ewidencja Zabytków 3537
Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych 1164
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 35739
Nieodpłatna Pomoc Prawna 5207
Nieudostępnione w BIP 23910
Polityka prywatności 11320
Ponowne wykorzystywanie 0
Dostępny urząd 4874
Deklaracja dostępności 7069

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 13040
Statystyki 15049
Rejestr zmian 4847678
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 3291
« powrót do poprzedniej strony