ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory Prezydenta RP 2020 2455
Wybory Prezydenta RP 2020 3247
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 8651
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 13539
Wybory samorządowe 2018 45474
Wybory Prezydenta RP 2015 19750
Referendum ogólnokrajowe 2015 10828
Wybory Parlamentarne 2015 13436
Wybory samorządowe 2014 50596
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 20153
Państwowa Komisja Wyborcza 0
Gmina Świdnica 54984
Podstawa prawna działania 8632
Statut Gminy 10430
Jak załatwić 367852
Wydziały 290543
Sprawy 388806
Urząd Gminy 41896
Wójt 22321
Zastępca Wójta 14836
Sekretarz 13289
Skarbnik 13973
Referat Ogólny 22494
Referat Finansowy 18078
Referat Gospodarki i Rozwoju 18698
Referat Promocji, Współpracy Zagranicznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 2034
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 15384
Inspektor Ochrony Danych 5166
Straż Gminna 25106
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 11621
Rada Gminy 1103
Skład Rady 21243
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 4583
Komisja Mienia i Budżetu 4204
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 4201
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 1444
Komisja Rewizyjna 3691
Transmisja i nagrania z posiedzenia 0
Interpelacje i zapytania radnych 6323
Oświadczenia majątkowe 0
Uchwały Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 22762
Sesje Rady Gminy 12512
Posiedzenia komisji Rady Gminy 8134
Jednostki organizacyjne 58762
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 29183
Gminna Biblioteka Publiczna 13186
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 25427
Szkoła Podstawowa w Słonem 11762
Zakład Usług Komunalnych 47123
Gminny Ośrodek Kultury 10515
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Świdnicy 5873
Jednostki pomocnicze 32312
Sołectwo Buchałów 18010
Statut Sołectwa Buchałów 7535
Sołectwo Drzonów 13389
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6197
Sołectwo Grabowiec 13696
Statut Sołectwa Grabowiec 5652
Sołectwo Koźla 17163
Statut Sołectwa Koźla 5932
Sołectwo Letnica 15321
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 5526
Sołectwo Lipno 14969
Statut Sołectwa Lipno 5419
Sołectwo Piaski 16685
Statut Sołectwa Piaski 5902
Sołectwo Radomia 17143
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 6180
Sołectwo Słone 17190
Statut Sołectwa Słone 6140
Sołectwo Świdnica 16269
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 6586
Sołectwo Wilkanowo 20756
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 7020
Oświadczenia majątkowe 782
Rada Gminy 87891
Urząd Gminy 130118
Pracownicy jednostek organizacyjnych 43249
Zamówienia Publiczne 5723
Informacja 48454
Przetargi 365984
Zamówienia do 30 000 Euro 184706
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24681
Otwarte konkursy ofert 143697
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 43577
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 11631
Tryb uproszczony 34764
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 10102
Wzory dokumentów 4775
Nieruchomości 4337
Sprzedaż nieruchomości 219682
Dzierżawy 15667
Akty prawne 1993952
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 19133
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 47097
Rejestry 5272
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 8934
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 6201
Rejestr instytucji kultury 3842
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 8167
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 4960
Finanse 1414
Budżet Gminy 156943
Majątek Gminy 16941
Sprawozdania i wykazy 202219
Nabór na wolne stanowiska pracy 423155
Ochrona środowiska 12051
Azbest 31697
Prawo Łowieckie 1503
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 17190
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 1604
Oświata 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 2568
Informacja o dotacjach przedszkolnych 850
Obwieszczenia 351720
Ogłoszenia 196140
Zgromadzenia 118
Planowane zgromadzenia 8344
Przepisy prawne 0
Nieudostępnione w BIP 17871
Nieodpłatna Pomoc Prawna 1259
Petycje 3695
Rok 2020 191
Rok 2019 6964
Rok 2018 1931
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 24183
Ponowne wykorzystywanie 0
Polityka prywatności 3587

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 10083
Statystyki 12460
Rejestr zmian 2590490
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 1037
« powrót do poprzedniej strony