ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
POMOC DLA UKRAINY 0
Jak załatwić 554682
Wydziały 463348
Sprawy 556987
Twoje prawa w Urzędzie 2466
Struktura organizacyjna 0
Urząd Gminy 52122
Wójt 31106
Zastępca Wójta 19160
Sekretarz 18761
Skarbnik 18810
Referat Ogólny 33228
Referat Finansowy 26127
Referat Gospodarki i Rozwoju 27814
Referat Promocji, Sportu i Rekreacji 4668
St. ds. Ochrony Informacji Niejawnych 19901
Inspektor Ochrony Danych 8560
Straż Gminna 33408
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 19031
Gmina Świdnica 62312
Podstawa prawna działania 10303
Statut Gminy 15674
Rada Gminy 1126
Skład Rady 42516
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych, Sportu i Rekreacji 7656
Komisja Mienia i Budżetu 7340
Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Lokalnego 7452
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2994
Komisja Rewizyjna 6533
Transmisja i nagrania z posiedzenia 1097
Interpelacje i zapytania radnych 16290
Oświadczenia majątkowe 0
Projekty uchwał 0
Uchwały Rady Gminy 0
Apele Rady Gminy 0
Protokoły z sesji Rady Gminy 42374
Sesje Rady Gminy 38737
Posiedzenia komisji Rady Gminy 29438
Jednostki organizacyjne 67328
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 39490
Gminna Biblioteka Publiczna 16257
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy 32383
Szkoła Podstawowa w Słonem 15164
Zakład Usług Komunalnych 59514
Gminny Ośrodek Kultury 13882
Gminny Żłobek w Świdnicy 0
Jednostki pomocnicze 39360
Sołectwo Buchałów 20341
Statut Sołectwa Buchałów 8479
Sołectwo Drzonów 14791
Statut Sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek 6687
Sołectwo Grabowiec 15313
Statut Sołectwa Grabowiec 6285
Sołectwo Koźla 19282
Statut Sołectwa Koźla 6518
Sołectwo Letnica 17441
Statut Sołectwa Letnica z gajówką Dobra 6150
Sołectwo Lipno 16652
Statut Sołectwa Lipno 6004
Sołectwo Piaski 18606
Statut Sołectwa Piaski 6496
Sołectwo Radomia 19259
Statutu Sołectwa Radomia z przysiółkiem Orzewo 6799
Sołectwo Słone 19184
Statut Sołectwa Słone 6807
Sołectwo Świdnica 17832
Statut Sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo 7286
Sołectwo Wilkanowo 23942
Statut Sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem Rybno. 7650
Oświadczenia majątkowe 792
Rada Gminy 115524
Urząd Gminy 163210
Pracownicy jednostek organizacyjnych 57726
Zamówienia Publiczne 26630
Informacja 67459
Postępowania wyłączone z ustawy PZP 324374
Zamówienia Publiczne - Platforma zakupowa 0
Archiwum Zamówień Publicznych 474262
Nabór na wolne stanowiska pracy 592779
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 24857
Otwarte konkursy ofert 254439
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 60767
Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi 16863
Tryb uproszczony 60492
Gminna Rada Działalnosci Pożytku Publicznego 14538
Wzory dokumentów 7935
Akty prawne 3231979
Uchwały Rady Gminy 0
Zarządzenia Wójta 0
Akty Prawa Miejscowego 26401
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 0
Archiwum posiedzeń z wynikami głosowań 0
Dokumenty strategiczne Gminy Świdnica 70389
Finanse 1617
Budżet Gminy 204686
Majątek Gminy 18827
Sprawozdania i wykazy 305605
Kontrole 76175
2021 1425
Ochrona środowiska 12582
Azbest 50040
Prawo Łowieckie 2119
Terminy i miejsca polowań zbiorowych 37829
Miejsce przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym 3389
Szacownie szkód 252
Wymiana pieca 3213
ASF 1523
Odpady 55
Obwieszczenia 634088
Nieruchomości 5344
Sprzedaż nieruchomości 296959
Dzierżawy 34479
Ogłoszenia 307159
Sprzedaż majątku 984
Zawiadomienia, Informacje 6629
Decyzje o zatwierdzeniu taryf za wodę i ścieki 1221
Planowanie przestrzenne 1497
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 412
Wyłożenie do publicznego wglądu 6345
Oświata 7
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych 5883
Informacja o dotacjach przedszkolnych 4722
Narodowy Spis Powszechny 2021 9213
Petycje 4696
Rok 2022 1511
Rok 2021 10314
Rok 2020 5099
Rok 2019 13733
Rok 2018 4416
Powszechny Spis Rolny 2020 5893
Zgromadzenia 119
Planowane zgromadzenia 15012
Przepisy prawne 0
Wybory, Referenda 2500
Wybory przedterminowe Wójta 2020 32050
Wybory Prezydenta RP 2020 24446
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 25117
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 20159
Wybory samorządowe 2018 72463
Nieudostępnione w BIP 20780
Rejestry 6635
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 11750
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych 8477
Rejestr instytucji kultury 5081
Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 11824
Rejestr aktów prawa miejscowego 0
Rejestr firm posiadających zezwolenie na odbiór odpadów 6831
Gminna Ewidencja Zabytków 839
Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych 169
Nieodpłatna Pomoc Prawna 3329
Polityka prywatności 6919
Ponowne wykorzystywanie 0
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 29214
Dostępny urząd 1846
Deklaracja dostępności 2759

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Zespół redakcyjny 11536
Statystyki 13863
Rejestr zmian 3756931
Mapa biuletynu 0
RSS kanał 2149
« powrót do poprzedniej strony