Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-03-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:07:37 Upublicznienie elementu informacja Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Chabrowej w Świdnicy Robert Fidᴑs
13:07:37 Upublicznienie elementu informacja Opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę oświetlenia drogowego ul. Bunkrowej we wsi Świdnica, o łącznej długości ok. 2,0 km Robert Fidᴑs
13:02:12 Upublicznienie elementu informacja Opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia drogowego w m. Letnica Robert Fidᴑs

Zmiany z dnia: 2020-02-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:16:29 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie: zawiadamiam o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się do całości materiału dowodowego oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Krzysztof Noga
09:14:52 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58, wszczęte zostało postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie (budowie) napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Przylep- Krośnieńska, na działkach nr 6514, 6312, 6116, 62, 58, 2212, 26, 23, 21, 24, 20, 19, 9, 62513, 63413, 318, 317, 316, 315, 31311, 312, 63412, 31411, 65011 obręb 60 sołectwo Przylep w Zielonej Górze oraz na działkach nr 76616, 790,497 obręb 0009- Słone, gm. Świdnica. Krzysztof Noga
07:13:55 Upublicznienie elementu informacja Wyniki konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Świdnica w roku 2020 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Robert Fidᴑs

Zmiany z dnia: 2020-02-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:26:47 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 3/2020 Robert Fidᴑs

Zmiany z dnia: 2020-02-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:14:54 Edycja elementu informacja Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w przedszkolu publicznym w 2020 r. Krzysztof Noga
16:58:36 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek Krzysztof Noga

Zmiany z dnia: 2020-02-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:10:22 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT Z DNIA 25.02.2020R. - Nazwa elementu do którego przynależy: Bieżąca konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych Robert Fidᴑs

Nawigacja między stronami listy informacji