Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-07-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:50:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Daniel Mazurkiewicz - Nazwa elementu do którego przynależy: za rok 2019 Robert Fidᴑs
11:53:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Adam Szreder - Nazwa elementu do którego przynależy: za rok 2019 Robert Fidᴑs
11:53:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Barbara Rogozińska-Klocek - Nazwa elementu do którego przynależy: za rok 2019 Robert Fidᴑs
11:53:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Beata Pańtak - Nazwa elementu do którego przynależy: za rok 2019 Robert Fidᴑs
11:53:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Błażej Woźniak - Nazwa elementu do którego przynależy: za rok 2019 Robert Fidᴑs
10:07:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Protokół nr XIX/2020 z dnia 27 maja 2020 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły z sesji Rady Gminy Świdnica - 2020 Robert Fidᴑs

Zmiany z dnia: 2020-06-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:33:28 Upublicznienie elementu informacja Zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się do całości materiału dowodowego oraz zgłoszonych żądań w toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej 32 do m. Drzonów (etap II)”,gmina Świdnica. Robert Fidᴑs
14:24:38 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020r. Krzysztof Noga
11:43:36 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.54.2020 Krzysztof Noga

Zmiany z dnia: 2020-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:28:18 Edycja elementu informacja Obwieszczenie zawiadamiam, że na wniosek: ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej nr 58, w imieniu której działa pan Michał Kołodziejczyk - PI Michał Kołodziejczyk z siedzibą w Świdnicy przy ul. Łąkowej nr 1, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, zabudowie złączy kablowych nn 0,4kV na działkach oznaczonych numerami 324/2, 90/7, 90/14, 90/9 obręb Wilkanowo, gmina Świdnica. Krzysztof Noga

Nawigacja między stronami listy informacji