ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:30:02 Edycja elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2021 Wójta w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego Krzysztof Noga
15:29:57 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2021 Wójta w sprawie powołania Komisji oceniającej oferty złożone w konkursie ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego Krzysztof Noga
15:28:39 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2021 Wójta w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku Krzysztof Noga
15:18:38 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.17.2021 Krzysztof Noga
15:16:34 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.16.2021 Krzysztof Noga
13:28:25 Edycja elementu informacja Referat Gospodarki i Rozwoju
(widoczna od 1970-01-01 00:00:00 do 2070-01-01 00:00:00)
Krzysztof Noga
13:27:54 Edycja elementu informacja Referat Ogólny Krzysztof Noga
13:27:27 Edycja elementu informacja Referat Ogólny Krzysztof Noga
10:33:34 Edycja elementu informacja Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na planowany nabór Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłaszany przez Zarząd Województwa Lubuskiego Krzysztof Noga
10:30:40 Edycja elementu informacja Zakład Usług Komunalnych Krzysztof Noga

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony