ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:12:55 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik KW_1762606_DAP_plik2.DOC - Nazwa elementu do którego przynależy: 1/2021 Krzysztof Noga
12:12:36 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Odpowiedz z MSWiA KW_1762606_DAP_plik2 - Nazwa elementu do którego przynależy: 1/2021 Krzysztof Noga
11:24:25 Upublicznienie elementu informacja Podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 10 MW i wysokości do 3 m na działkach o nr 522/5, 518/2, położonych w obrębie Letnica oraz na działce 1111/2 obręb Koźla, gmina Świdnica, powiat zielonogórski, województwo lubuskie Robert Fidᴑs
11:24:25 Upublicznienie elementu informacja Podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych nr 006015F i wewnętrznych w Radomii wraz z budową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia drogowego. ”, gmina Świdnica, powiat zielonogórski, województwo lubuskie. Robert Fidᴑs
11:24:25 Upublicznienie elementu informacja Podaję do publicznej wiadomości, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Strumykowej wraz z przebudową rowu w Wilkanowie.”, gmina Świdnica, powiat zielonogórski, województwo lubuskie. Robert Fidᴑs
10:49:01 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 1/2021 Krzysztof Noga
08:01:08 Upublicznienie elementu dokument Klauzula informacyjna - obowiązek nauki - Nazwa elementu do którego przynależy: Obowiązek nauki Robert Fidᴑs
08:00:31 Upublicznienie elementu dokument Wzór oświadczenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Obowiązek nauki Robert Fidᴑs
08:00:01 Deaktywacja elementu dokument Wzór oświadczenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Obowiązek nauki Robert Fidᴑs
08:00:01 Deaktywacja elementu dokument Klauzula informacyjna - obowiązek nauki - Nazwa elementu do którego przynależy: Obowiązek nauki Robert Fidᴑs

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony