ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-03-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:36:04 Upublicznienie elementu informacja Zawiadamiam, że na wniosek: Gminy Świdnica z siedzibą w Świdnicy przy ul. Długiej 38, w imieniu, której działa pan Jakub Krawczyk – Prezes Zarządu Vegmar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dembego 12 lok. 14, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, dwóch słupów oświetlenia drogowego, urządzeń towarzyszących inwestycje zlokalizowano na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 535/4, 558 – obręb Świdnica, gmina Świdnica. Krzysztof Noga
20:33:25 Upublicznienie elementu informacja Zawiadamiam, że na wniosek: ENEA OPERATOR z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej nr 58 w imieniu której działa pan Michał Kołodziejczyk - PI Michał Kołodziejczyk z siedzibą w Świdnicy przy ul. Łąkowej nr 1, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, złącza kablowo-pomiarowego oraz szafek kablowych na działce nr ewidencyjny 214 i 220/1 – obręb Grabowiec, gmina Świdnica. Krzysztof Noga
20:30:23 Upublicznienie elementu informacja zawiadamiam, że na wniosek: ENEA OPERATOR z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej nr 58 w imieniu której działa pan Janusz Michalski - GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Konstytucji 3-Maja nr 8, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 58– obręb Słone, gmina Świdnica Krzysztof Noga
20:25:04 Upublicznienie elementu informacja Zawiadamiam, że na wniosek: ENEA OPERATOR z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej nr 58 w imieniu której działa pan Janusz Michalski - GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Konstytucji 3-Maja nr 8, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, zabudowie złączy i szafek kablowych nn 0,4 kV do 6 szt., inwestycje zlokalizowano na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 558, 559, 560/5, 562/9, 562/5 – obręb Świdnica, gmina Świdnica. Krzysztof Noga
11:35:33 Edycja elementu informacja Informacja do raportu Krzysztof Noga
11:34:55 Edycja elementu informacja Ogłoszenie wycinka drzew. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych W Zielonej Górze, informuje, że zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1227) istnieje obowiązek usunięcia wszystkich drzew i krzewów rosnących w pasie 15 m od osi skrajnego toru i zakaz nowych nasadzeń. Krzysztof Noga
11:33:02 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Świdnica ogłasza: nabór wniosków o udzielnie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania i cieplej wody użytkowej na paliwo stałe na terenie gminy Świdnica Krzysztof Noga

Zmiany z dnia: 2020-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:58:52 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.31.2020 Krzysztof Noga

Zmiany z dnia: 2020-03-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:49:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Opis Radomia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Krzysztof Noga
12:49:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Formularz rozeznania - Radomia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej pn. Krzysztof Noga

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony