ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-02-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:02:24 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 złotych Krzysztof Noga
10:26:23 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie: zawiadamiam, że na wniosek ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej nr 58, w imieniu której działa pan Michał Kołodziejczyk - PI Michał Kołodziejczyk z siedzibą w Świdnicy przy ul. Łąkowej nr 1, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych, inwestycje zlokalizowano na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 12/3 – obręb Radomia, gmina Świdnica Krzysztof Noga
10:24:32 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Krzysztof Noga

Zmiany z dnia: 2021-02-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:51:14 Upublicznienie elementu informacja Publikowane w związku z rozpoczęciem pełnienia obowiązków Sekretarza Gminy Świdnica Robert Fidᴑs

Zmiany z dnia: 2021-02-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:19:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Interpelacja T.Marczewski 30.01.2021 RO.0003.2.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacje Krzysztof Noga
14:18:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Interpelacja D.Mazurkiewicz 28.01.2021 wraz z odpowiedzią RO.0003.1.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Interpelacje Krzysztof Noga
08:33:18 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego: zawiadamiam że w dniu 03.02.2021 r. decyzją znak Krzysztof Noga

Zmiany z dnia: 2021-02-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:05:52 Usunięcie elementu informacja Test Katarzyna Misztak
19:05:35 Upublicznienie elementu informacja Test Katarzyna Misztak
18:49:06 Upublicznienie elementu użytkownik Katarzyna Misztak Krzysztof Noga

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony