ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:14:01 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świdnica. Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Iwo Dziechciarow
14:11:56 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/72/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica Iwo Dziechciarow
14:09:30 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie określenia warunków funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Iwo Dziechciarow
14:08:01 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Świdnica na lata 2010 – 2014 Iwo Dziechciarow
14:05:57 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica. Iwo Dziechciarow
14:03:05 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie Słone. Iwo Dziechciarow
14:01:34 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego Iwo Dziechciarow
14:00:21 Upublicznienie aktu prawnego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny Jastrzębowskiej dotyczącej działalności Wójta Gminy Świdnica. Iwo Dziechciarow

Zmiany z dnia: 2010-07-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:38:57 Upublicznienie informacji kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kw. 2010r. Iwo Dziechciarow
14:22:32 Edycja treści informacji QR Code Iwo Dziechciarow

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony