ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2013-05-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:53:29 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Świdnica: Przebudowa dróg gminnych nr 006001F, 006013F, 006042F w miejscowości Słone w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Krzysztof Noga
10:52:43 Upublicznienie elementu informacja Kwota wykorzystanych środków w 2012 r, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz wysokość dotacji otrzymanych i dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r. Krzysztof Noga
10:48:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2012 r. Krzysztof Noga
10:47:02 Upublicznienie elementu informacja Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia za 2012 r. Krzysztof Noga
10:47:02 Upublicznienie elementu informacja Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r. Krzysztof Noga

Zmiany z dnia: 2013-05-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:56:12 Deaktywacja elementu sprawa WYDANIE DECYZJI O PRZYZNANIU DODATKU MIESZKANIOWEGO Krzysztof Noga
11:55:13 Edycja elementu sprawa USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Krzysztof Noga
11:53:54 Edycja elementu sprawa OPŁATA TARGOWA Krzysztof Noga
11:53:53 Edycja elementu sprawa OPŁATA TARGOWA Krzysztof Noga
11:53:36 Edycja elementu sprawa PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA RZECZ INNEJ OSOBY Krzysztof Noga

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony