ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:20:23 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.116.2021 Robert Fidᴑs
14:11:59 Upublicznienie elementu informacja Zawiadamiam, że na wniosek: ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej nr 58, w imieniu której działa pan Michał Kołodziejczyk - PI Michał Kołodziejczyk z siedzibą w Świdnicy przy ul. Łąkowej nr 1, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 53/1, 53/5 - obręb Wilkanowo, gmina Świdnica w celu zasilania zabudowy mieszkaniowej. Robert Fidᴑs
12:57:11 Upublicznienie elementu informacja zawiadamiam, że na wniosek: ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej nr 58, w imieniu której działa pan Michał Kołodziejczyk - PI Michał Kołodziejczyk z siedzibą w Świdnicy przy ul. Łąkowej nr 1, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 237/20, 237/24, 355/2 – obręb Wilkanowo, Robert Fidᴑs
12:53:07 Upublicznienie elementu informacja zawiadamiam, że na wniosek: ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej nr 58, w imieniu której działa pan Janusz Michalski - GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Konstytucji 3-Maja nr 8, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, złączy kablowo - pomiarowych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 206, 214/1, 197/7 – obręb Buchałów, gmina Świdnica. Robert Fidᴑs
12:51:43 Upublicznienie elementu informacja Zawiadamiam, że na wniosek: ENEA OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej nr 58, w imieniu której działa pan Janusz Michalski - GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Konstytucji 3-Maja nr 8, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, złączy kablowo - pomiarowych na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 206, 205/4, 201/3 – obręb Buchałów, gmina Świdnica. Robert Fidᴑs
12:30:36 Edycja elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE: Stała obsługa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica (90 osób), w zakresie określonym w par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Krzysztof Noga
12:30:06 Edycja elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE: Stała obsługa pracowników Urzędu Gminy Świdnica z zakresu medycyny pracy Krzysztof Noga
12:29:56 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi audytu wewnętrznego Krzysztof Noga
12:29:48 Edycja elementu informacja ZAPROSZENIE: konkurs ofert na realizację w 2021r. zadania Gminy Świdnica z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej obejmującego profilaktykę raka szyjki macicy, raka sromu, raka pochwy i brodawek płciowych wśród dziewcząt rocznika 2007 zameldowanych na pobyt stały w gminie Świdnica Krzysztof Noga
12:29:42 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe: Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030 Krzysztof Noga

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony