ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-06-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:34:44 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik 8612_tresc_AP_nr_LIV_393_2023.gml - Nazwa elementu do którego przynależy: LIV/393/2023 Robert Fidᴑs
12:33:48 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.48.2023 Robert Fidᴑs
12:01:06 Upublicznienie elementu wakaty - ogłoszenie 11/2023 Robert Fidᴑs

Zmiany z dnia: 2023-06-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:54:01 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO: zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji obejmującej przebudowę i remont linii 220 kV w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja linii 220 kV Mikułowa - Leśniów". Robert Fidᴑs
10:54:01 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Dąbie zawiadamia strony postępowania, że postanowieniem znak: DR-OS.6220.3.2023 z dnia 31 maja 2023r. nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej "Leśniów 3" o mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą oraz magazynami energii, na działkach o nr ewid. 29, 31, 34, 32, 18/8, 18/7 w obrębie Trzebule, gmina Dąbie Robert Fidᴑs

Zmiany z dnia: 2023-06-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:09 Deaktywacja elementu informacja Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica Robert Fidᴑs
14:42:45 Upublicznienie elementu informacja Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica Robert Fidᴑs
14:11:16 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny LIV/393/2023 Robert Fidᴑs
11:57:48 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.46.2023 Robert Fidᴑs
11:57:47 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.47.2023 Robert Fidᴑs

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony