ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-12-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:13:45 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.118.2023 Robert Fidᴑs
14:13:44 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny 0050.119.2023 Robert Fidᴑs
13:58:10 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe: Skład i druk Gazety Gminnej - Biuletynu Mieszkańców Gminy Świdnica Krzysztof Noga

Zmiany z dnia: 2023-12-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania komiitetu rewitalizacji - Nazwa elementu do którego przynależy - Obwieszczenie: Wójt Gminy Świdnica, działając na podstawie art. 6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i poz.1688), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 31 października 2023 roku do dnia 4 grudnia 2023 roku. Robert Fidᴑs
14:06:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Raport podsumowujący wyniki ankietyzacji - Nazwa elementu do którego przynależy - Obwieszczenie: Wójt Gminy Świdnica, działając na podstawie art. 6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i poz.1688), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 31 października 2023 roku do dnia 4 grudnia 2023 roku. Robert Fidᴑs
13:58:29 Upublicznienie elementu informacja Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Robert Fidᴑs
13:15:49 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny LIX/433/2023 Krzysztof Noga
13:15:33 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny LIX/428/2023 Krzysztof Noga

Zmiany z dnia: 2023-12-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:31:39 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 574 /2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2024 rok Krzysztof Noga
10:30:38 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr 575 /2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2024–2034. Krzysztof Noga

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony