ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:49:16 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Świdnica z dnia 23.09.2021r Robert Fidᴑs
11:13:59 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie RG.6220.13.2021.PR: Zawiadamiam strony, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy maksymalnej do 1 MW z niezbędną infrastrukturą techniczną na części dz. nr ewid. 703/2, obręb 0010 Świdnica, gmina Świdnica, powiat zielonogórski, woj. lubuskie”. Krzysztof Noga

Zmiany z dnia: 2021-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
20:26:49 Edycja elementu Akty prawne - akt prawny XIV/104/2019 Krzysztof Noga
12:43:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wszczęcie RG.6220.30.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie RG.6220.30.2021.PR Zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwąna budowie dwóch farm fotowoltaicznych Krzysztof Noga
12:43:02 Edycja elementu informacja Obwieszczenie RG.6220.30.2021.PR Zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwąna budowie dwóch farm fotowoltaicznych: „Świdnica 1” o mocy do 1,1 MW na działce nr 2004 oraz „Świdnica 2” o mocy 1,0 MW na działce nr 2005 wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do realizacji w miejscowości Świdnica, gmina Świdnica, powiat zielonogórski, województwo lubuskie. Krzysztof Noga
12:41:36 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie RG.6220.30.2021.PR Zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa ul. Brzozowej w Wilkanowie”, gmina Świdnica, pow. zielonogórski, woj. lubuskie. Krzysztof Noga
12:39:25 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie RG.6220.29.2021.PR Zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa ul. Brzozowej w Wilkanowie”, gmina Świdnica, pow. zielonogórski, woj. lubuskie. Krzysztof Noga
12:37:06 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie RG.6220.24.2021.PR Zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1208/1 w obrębie Świdnica, gmina Świdnica”. Krzysztof Noga
12:34:43 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie RG.6220.23.2021.PR Zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1205/1 w obrębie Świdnica, gmina Świdnica”. Krzysztof Noga
12:28:35 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie RG.6220.22.2021.PR Zawiadamiam że zostało wszczęte postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1207 w obrębie Świdnica, gmina Świdnica”. Krzysztof Noga

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony