ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Dodatek osłonowy

Wydział: GOPS

Ogłoszono dnia: 2022-01-04 13:05:15

Termin załatwienia

_

Osoba kontaktowa

Katarzyna Kautz

Miejsce załatwienia

ul. Długa 85/1 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

68 327 32 30

Adres e-mail

Miejsce odbioru

ul. Długa 85/1 66-008 Świdnica

Uwagi

Uwaga
„Dodatek osłonowy” wypłacany jest wyłącznie na konto bankowe
 
PYTANIA i ODPOWIEDZI
 
  1. za jaki okres liczony jest dochód na osobę;  odp:   w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r. brany jest pod uwagę rok podatkowy 2020,  dla wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r – rok podatkowy 2021.
      2) kwoty brutto, netto;  odp:  Próg dochodu 2100/1500 zł to wartość netto
Kwoty 1500 zł / 2100 zł to wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Po zajrzeniu do tego przepisu okazuje się, że wartość dochodu uzyskuje się następująco:
jako dochód traktujemy:
 przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych np. dla skali podatkowej (tu pracownicy) albo dla przedsiębiorców
 pomniejszone o:
a) koszty uzyskania przychodu,
b) należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
c) składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz
d) składki na ubezpieczenie zdrowotne.
UWAGA! Art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wymienia kilkadziesiąt dochodów, które są nieopodatkowane podatkiem PIT, a trzeba je uwzględnić w przeciętnym dochodzie miesięcznym. Przykłady:
– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca.
 

Podstawa prawna

Dnia 3 stycznia 2022r. weszła w  życie ustawa wprowadzająca nowe świadczenie – „Dodatek osłonowy”
Jest to jednorazowe świadczenie, które będzie wypłacane w dwóch równych ratach.

Dodatek będzie przysługiwał osobom mieszkającym samotnie, których dochód nie przekracza 2100 zł lub gospodarstwom wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1500 zł na osobę. Osoby, które złożą wnioski do 31 stycznia otrzymają wypłatę świadczenia w dwóch równych ratach – pierwszą do dnia 31 marca, drugą do 2 grudnia. Pozostałym osobom, które złożą swoje wnioski od lutego do końca października, świadczenie będzie wypłacone jednorazowo, w całości. Wnioski złożone po dniu 31 października 2022r. pozostaną bez rozpatrzenia.

Wnioski można złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.
 
Papierowe wnioski będą przyjmowane w GOPS w Świdnicy w poniedziałek od godziny 07:00 do 16:00, od wtorku do czwartku w godzinach od 07:00 do 15:00, w piątek w godzinach 07:00 do 14:00. Dokumenty będzie można także przesłać pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy, ul. Długa 85/1,3  66-008 Świdnica.
Przyznanie świadczenia nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w formie papierowej. Wnioskodawca otrzyma jedynie informację o przyznaniu świadczenia na wskazany adres poczty elektronicznej.
Wnioski będą dostępne od stycznia br. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Długiej 85/1,3

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mierzwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 13:05:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-04 13:05:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-12 09:38:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1152 raz(y)