ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki i Rozwoju

Ogłoszono dnia: 2019-01-29 14:40:10

Termin załatwienia

.

Miejsce załatwienia

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Miejsce odbioru

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Załączniki