Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2004-08-24 11:21:28

Termin załatwienia

Zgodnie z prawem miesiąc od złożenia kompletu dokumentów.

Osoba kontaktowa

Małgorzata Wróblewska

Miejsce załatwienia

Referat Finansowy, pokój nr 17, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

683273115 wew. 127 / 519654712

Adres e-mail

Adres do doręczeń elektronicznych: /62bccw99fy/SkrytkaESP

Sposób załatwienia

wydanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości lub wydanie decyzji zmieniającej decyzję ustalającą podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy. 

Miejsce odbioru

Referat Finansowy, pokój nr 17, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

  • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (druk IN-1). Wypełnioną informację należy złożyć w Urzędzie Gminy.
  • Dowody świadczące o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego (akt notarialny, umowa kupna – sprzedaży, inne) oraz o zmianach mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości.
  • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw podatnika przez osoby trzecie.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (ul. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra) za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica – w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Uwagi

  • Podatnikami podatku od nieruchomości są właściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub gminy.
  • Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
  • Zgłoszenie obowiązku podatkowego – złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) wraz z zadeklarowanymi podstawami opodatkowania – w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.
  • Zgłoszenie zmian mających wpływ na wysokość podatku od nieruchomości – w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.
 
Ulgi w podatku od nieruchomości

- W zależności od ulgi z jakiej podatnik chce skorzystać wnosi:
a) wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej,
b) wniosek o umorzenie zaległości podatkowej,
c) wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej
- Wymagane załączniki do składanych wniosków:
a) zaświadczenie o dochodach podatnika i współmałżonka
b) odcinki emerytur i rent,
c) zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego lub kopii dowodu pobierania zasiłku,
d) potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypis ze szpitala, kopie rachunków za lekiitp.)
e) udokumentowane wydatki ponoszone przez wnioskodawcę na utrzymanie mieszkania,
f) potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę,
g) kopie orzeczeń sądowych w sprawie rozwodu oraz wysokości zasądzonych alimentów,
h) kopie deklaracji podatkowych (dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą),
i) inne dokumenty: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowaniapodatkowego.
Uwaga: w przypadku wnioskodawcy będącego przedsiębiorcą, dodatkowo:
- oświadczenie o wysokości pomocy otrzymanej ze środków publicznych w ciągu trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,
- oświadczenie o przeznaczeniu środków uzyskanych w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o ulgę,
- dowody świadczące o sytuacji finansowej firmy (deklaracje podatkowe, bilans, sprawozdania i inne).
Udzielanie ulg podatkowych – na wniosek podatnika – następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708.)

Podstawa prawna

- Art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn zm.;)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa:  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-08-24 11:21:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-08-24 11:21:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-29 14:27:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11476 raz(y)