ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Dobry Start 300+

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: GOPS

Ogłoszono dnia: 2018-06-15 11:00:37

Termin załatwienia

Wnioski przyjmowane elektronicznie : od lipca do listopada, papierowo: od sierpnia do listopada

Osoba kontaktowa

Alicja Łotocka-Czapla

Miejsce załatwienia

ul. Długa 85/1 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

68 3273230

Adres e-mail

gops@swidnica.zgora.pl

Sposób załatwienia

W celu uzyskania świadczenia należy złożyć wniosek o przyznanie prawa do świadczenia dobry start 300+ wraz z niezbędnymi dokumentami. Wnioski można składać osobiście, a także elektronicznie za pośrednictwem: Portal Emp@tia, bankowości elektronicznej, ePUAP oraz Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).

Miejsce odbioru

ul. Długa 85/1 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

Wnioski są także dostępne w siedzibie GOPS w Świdnicy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica bip.swidnica.zgora.pl, a także na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/skorzystaj-z-programu-dobry-start

Uwagi

https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
 
Wnioski złożone przed terminem nie zostaną rozpatrzone.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z dnia 1 czerwca 2018 r., poz. 1061)
uchwała Rady Ministrów Nr 80/2018z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz.514).
 

Załączniki