ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA /O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI/O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZBYWAJĄCEGO/O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKA.Drukuj informacjęSprawa: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA /O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI/O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZBYWAJĄCEGO/O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKA.

Szczegóły informacji

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA /O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI/O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH ZBYWAJĄCEGO/O WYSOKOŚCI ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH PODATNIKA.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2005-10-04 14:27:01

Osoba kontaktowa

Genowefa Kisiel insp., pokój nr 17

Miejsce załatwienia

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

068/3273115

Miejsce odbioru

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy w Świdnicy
ul. Długa 38,
66-008 Świdnica
Pokój Nr 17
Tel. 068/3273115
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia (wzór w załączeniu).

Miejsce odbioru :
Urząd Gminy w  Świdnicy
ul. Długa 38,
66-008 Świdnica

Tryb odwoławczy:
W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.
      
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Świdnicy pokój nr 17
Podstawa prawna:
    Art. 306 e, 306 g i 306 h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie 7 dni.

Opłaty


Skarbowa:
1) od podania 5 zł
2) od zaświadczenia 15 zł.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony