ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznychDrukuj informacjęSprawa: Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Szczegóły informacji

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Ogólny

Ogłoszono dnia: 2015-11-17 08:42:04

Termin załatwienia

Zaświadczenie wydaje się w ciągu 30 dni

Osoba kontaktowa

Dorota Sapa

Miejsce załatwienia

Sekretariat Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

683273115 wew. 121

Adres e-mail

d.sapa@swidnica.zgora.pl

Miejsce odbioru

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek powinien zawierać: (druk do pobrania i wypełnienia)
  • dane o osobie fizycznej lub prawnej zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsc zamieszkania lub siedziby
  • określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania,
  • miejsce prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami
  • statut szkoły lub placówki
  • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
  • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

Opłaty

brak

Uwagi

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się jeżeli:
 • zgłoszenie nie zawiera wszystkich danych i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie
 • statut szkoły jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.

Podstawa prawna

Art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity z późn.zm.)

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony