ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH I LICZBIE HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH.Drukuj informacjęSprawa: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH I LICZBIE HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH.

Szczegóły informacji

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH I LICZBIE HEKTARÓW PRZELICZENIOWYCH.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2005-10-04 14:14:59

Osoba kontaktowa

Halina Buda insp., pokój nr 17 (parter),

Miejsce załatwienia

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

(068) 32 73 118 w. 27

Miejsce odbioru

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

Miejsce załatwienia: Urząd Gminy w Świdnicy ul. Długa 38, 66-008 Świdnica Pokój Nr 17 Tel. 068/3273115 Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia (wzór w załączeniu). Miejsce odbioru : Urząd Gminy w Świdnicy ul. Długa 38, 66-008 Świdnica Tryb odwoławczy: W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Gminy w Świdnicy pokój nr 17

Czas realizacji

Bez zbędnej zwłoki. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w terminie 7 dni.

Opłaty

1. zaświadczenie o powierzchni użytków rolnych:
1. wniosek
w zależności od tego, gdzie jest zaświadczenie przedkładane, podlega opłacie skarbowej w wys. 5 zł lub nie podlega opłacie skarbowej,
2. zaświadczenie
jest zwolnione z opłaty skarbowej - załącznik do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej część III pkt 11, ppkt 5 (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 253 poz. 2532 ).
2. zaświadczenie o liczbie hektarów przeliczeniowych:
opłata skarbowa
1. od podania 5 zł,
2. od zaświadczenia 11 zł.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony