ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliwDrukuj informacjęSprawa: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Szczegóły informacji

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Wydział: Referat Gospodarki i Rozwoju

Ogłoszono dnia: 2022-05-30 09:08:12

Termin załatwienia

.

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Świdnicy informuje, że
każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (zwanej dalej „deklaracją”), w następujących terminach:
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania
- deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021r. należy składać do 30 czerwca 2022r.
 

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

PODMIOTY OBJĘTE OBOWIĄZKIEM ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podmiotami zobowiązanymi do złożenia deklaracji są właściciele oraz zarządcy lokali/ budynków, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.
TERMINY ZŁOŻENIA DEKLARACJI
  • Na złożenie deklaracji dla budynków (źródeł ciepła i spalania paliw) istniejących przed dniem 1 lipca 2021 r. wyznaczono termin skladania deklaracji do 30 czerwca 2022 r. (12 miesięcy – licząc od dnia 1 lipca 2021r.)
  • W przypadku nowych obiektów oraz w przypadku zmiany źródła ciepła i spalania paliw w dotychczasowym obiekcie, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od daty uruchomienia źródła ciepła i spalania paliw.
Z uwagi na obowiązek sporządzenia gminnej inwentaryzacji źródeł ciepła tutejszy Urząd uprzejmie prosi o jak najszybsze składanie ww. deklaracji.
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.
Deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania.
Uwaga! Należy pamiętać, że przy każdej zmianie źródła ciepła i spalania paliw zachodzi konieczność ponownego złożenia deklaracji,
tj. zaktualizować dane zgłoszone we wcześniejszej deklaracji.
FORMA I ZAKRES DEKLARACJI
Zgodnie z art. 27g ust. 3 ww. ustawy deklaracja zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
Formularze dostępne są na stronie internetowej GUNB:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow i https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.
Na ww. stronie internetowej dostępne są również przykłady wypełnionych deklaracji: Formularz AFormularz B.
DEKLARACJE (w podziale na budynki mieszkalne i niemieszkalne) MOŻNA ZŁOŻYĆ:
1. w formie elektronicznej - samodzielnie przez Internet (poprzez stronę: www.zone.gunb.gov.pl), bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), z wykorzystaniem profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu lub
2. w formie papierowej - do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla lokalizacji lokalu/budynku (w przypadku terenu Gminy Świdnica - do siedziby Urzędu  Gminy w Świdnicy, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica); dane wskazane w deklaracji pisemnej zostaną wprowadzone do CEEB przez urzędników.
Deklaracje w formie papierowej właściciele lub zarządcy budynków z terenu Gminy Miasto Reda mogą złożyć wyłącznie poprzez stronę: www.zone.gunb.gov.pl
- bezpośrednio do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Instrukcja składania deklaracji dotyczącej źródła/źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w formie elektronicznej:
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/instrukcja_-_ceeb_07.07.2021_r.pdf?253
Deklaracje pisemne właściciele lub zarządcy budynków z terenu Gminy Miasto Reda mogą:
- przesłać na adres urzędu lub
- złożyć osobiście w siedzibie Urzędu.
 
Dane i informacje zawarte w deklaracji pisemnej wójt, burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie:
– 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej – w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
– 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw.

Miejsce odbioru

.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-30 09:08:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-30 09:08:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-30 09:11:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
544 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony