ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemcówDrukuj informacjęSprawa: Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

Szczegóły informacji

Uzyskanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców

Wydział: Referat Ogólny

Ogłoszono dnia: 2015-11-10 08:56:51

Termin załatwienia

wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Osoba kontaktowa

Anita Nowak

Miejsce załatwienia

Pokój nr 1, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

68 3273115 wew. 135

Adres e-mail

elud@swidnica.zgora.pl

Sposób załatwienia

 • dokument: zaświadczenie, 
 • postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści 
 • odbiór dokumentu: - osobiście, na życzenie interesanta po uprzednim uzgodnieniu takiej formy odbioru, lub - doręczenie pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) - e-PUAP  

Miejsce odbioru

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

 • wniosek w formie pisemnej lub formie dokumentu elektronicznego (e-PUAP); wniosek winien być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub przy użyciu profilu zaufanego 
 • wniosek winien zawierać: - imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, określenie żądanej treści zaświadczenia, datę i podpis interesanta, 
 • dowód osobisty lub paszport - do wglądu, 

Opłaty

 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł, 
 • opłatę skarbową można uiścić: - wpłacając w kasie urzędu w kasie UG lub przelewem na konto:
  PKO Bank Polski Spółka Akcyjna I Oddział w Zielonej Górze nr 93102054020000090200276626

Tryb odwoławczy

 • zażalenie rozpatruje Wojewoda Lubuski, adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski, zażalenie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Wójta Gminy, termin zażalenia: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. 

Uwagi

 • organy prowadzące rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkania cudzoziemców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
 • zaświadczenie wydaje się osobie, której ono dotyczy, 
 • wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm), 
 • ustawa  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1382 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm), 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-11-10 08:56:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-11-10 08:56:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-01 11:04:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6464 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony