ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wymeldowanie lub uchylenie czynności zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjneDrukuj informacjęSprawa: Wymeldowanie lub uchylenie czynności zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjne

Szczegóły informacji

Wymeldowanie lub uchylenie czynności zameldowania (wymeldowania) w drodze decyzji administracyjne

Wydział: Referat Ogólny

Ogłoszono dnia: 2004-07-20 12:58:58

Termin załatwienia

W zależności od złożoności sprawy, zgodnie z prawem do 2 miesięcy, istnieje możliwość przedłużenia terminu załatwienia sprawy w przypadkach konieczności wystąpienia do sądu o ustanowienie kuratora dla osoby o nieustalonym miejscu pobytu.

Osoba kontaktowa

Anita Nowak

Miejsce załatwienia

Pokój nr 1, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

68 3273115 wew. 135 / 519654621

Adres e-mail

Adres do doręczeń elektronicznych: /62bccw99fy/SkrytkaESP

Sposób załatwienia

 • decyzja administracyjna doręczana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru; decyzję można również odebrać osobiście w terminie uzgodnionym z prowadzącym sprawę.  

Miejsce odbioru

Pokój nr 1, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

 1. sporządzony samodzielnie wniosek osoby zainteresowanej zawierający następujące elementy treści:
 • informację o opuszczeniu miejsca dotychczasowego pobytu przez osobę, której wniosek dotyczy lub wskazania bezprawności dokonanego zameldowania (wymeldowania) osoby,
 • określenie daty lub przybliżonego terminu opuszczenia tego miejsca,
 • informację w zakresie bezpośrednich powodów opuszczenia lokalu to znaczy, czy osoba opuściła mieszkanie w wyniku wykonania wyroku o eksmisji, w wyniku własnej decyzji, czy została do tego zmuszona,
 • informację w zakresie okoliczności towarzyszących opuszczeniu miejsca pobytu to znaczy, czy osoba zabrała z lokalu rzeczy osobiste, rzeczy trwałego użytku itp.,
 • informację w zakresie prób powrotu do lokalu osoby, której wniosek dotyczy,
 • wskazanie dowodów na twierdzenia zawarte we wniosku, w przypadku świadków - podanie ich dokładnych imion, nazwisk i adresów z kodami pocztowymi,
 • informację o miejscu pobytu lub pracy osoby, której wniosek dotyczy albo oświadczenie o braku wiedzy w tym zakresie,
 • wskazanie wszystkich współwłaścicieli lokalu/nieruchomości oraz ich adresów, 
 1. oryginał dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do lokalu przez wnioskodawcę - do wglądu.  

Opłaty

 • opłata skarbowa w wysokości 10 zł, 
 • opłatę skarbową można uiścić: - wpłacając w kasie urzędu lub przelewem na konto:
  PKO Bank Polski Spółka Akcyjna I Oddział w Zielonej Górze nr 93 1020 5402 0000 0902 0027 6626

Tryb odwoławczy

  Do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi

 • wniosek może dotyczyć jednej osoby lub rodziny (o ile stan faktyczny i prawny jest taki sam), 
 • obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu dobrowolnie i na trwałe, względnie w wykonaniu orzeczenia sądu, 
 • dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być decyzja o przydziale, umowa najmu lokalu, umowa notarialna przeniesienia własności, wypis lub odpis z księgi wieczystej lub inny dokument, z którego wynika prawo do dysponowania lokalem, 
 • wydanie decyzji następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego polegającego m.in. na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, informacji uzyskanych od organów Policji, Sądów lub Krajowego Rejestru Karnego, oględzin w lokalu. 
 • wskazane jest przedłożenie innych dokumentów, przykładowo: wyroki w sprawie o rozwód, podziału majątku, eksmisji, protokoły wykonania eksmisji, przekazania lokalu, itp., 
 • decyzja o wymeldowaniu może być wydana w stosunku do osoby, która bez wymeldowania opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się, 
 • podstawę do wydania decyzji stanowią ustalenia faktyczne w zakresie opuszczenia miejsca pobytu i braku realizacji obowiązku wymeldowania.  

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.) 
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.). 
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.) 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-07-20 12:58:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-07-20 12:58:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 08:22:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6385 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony