ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiąceDrukuj informacjęSprawa: Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Wydział: Referat Ogólny

Ogłoszono dnia: 2004-07-20 12:36:19

Termin załatwienia

od ręki

Osoba kontaktowa

Anita Nowak

Miejsce załatwienia

Pokój nr 1, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

68 3273115 wew. 135

Adres e-mail

elud@swidnica.zgora.pl

Miejsce odbioru

Pokój nr 1, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszenia pobytu czasowego wg obowiązującego wzoru dostępnego:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, - osoby zgłaszającej zameldowanie lub osoby, w której lokalu następuje zameldowanie (np. decyzja o przydziale, umowa najmu lokalu, umowa notarialna przeniesienia własności, wypis lub odpis z księgi wieczystej albo inny dokument, z którego wynika prawo do dysponowania lokalem) - do wglądu, 
 • dowód osobisty lub paszport - do wglądu,  
 

Tryb odwoławczy

 brak

Uwagi

 • zameldowanie na pobyt czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała, 
 • zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego”. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy. 
 • zameldowanie winno być zgłoszone najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu czasowego, 
 • osoba, która nadal przebywa pod adresem zameldowania po upływie deklarowanego okresu pobytu, zobowiązana jest ponownie zgłosić zameldowanie, 
 • zameldowanie zgłasza się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika,  zameldowanie osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych może zgłosić jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu, 
 • fakt pobytu potwierdza na zgłoszeniu meldunkowym osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, w którym następuje zameldowanie – osoba ta wpisuje nazwę miejscowości i datę oraz składa własnoręczny, czytelny podpis,
 • jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, 

Podstawa prawna

 1. z ustawa  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1382 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-07-20 12:36:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-07-20 12:36:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-17 18:04:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony