ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zameldowanie na pobyt stałyDrukuj informacjęSprawa: Zameldowanie na pobyt stały

Szczegóły informacji

Zameldowanie na pobyt stały

Wydział: Referat Ogólny

Ogłoszono dnia: 2004-07-20 12:32:07

Termin załatwienia

od ręki

Osoba kontaktowa

Anita Nowak

Miejsce załatwienia

Pokój nr 1, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

68 3273115 wew. 135

Adres e-mail

elud@swidnica.zgora.pl

Sposób załatwienia

 • dokonanie zameldowania, 
 • dokument: zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

Miejsce odbioru

Pokój nr 1, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

 • wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego wg obowiązującego wzoru,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - osoby zgłaszającej zameldowanie lub osoby, w której lokalu następuje zameldowanie (np. decyzja o przydziale, umowa najmu lokalu, umowa notarialna przeniesienia własności, wypis lub odpis z księgi wieczystej albo inny dokument, z którego wynika prawo do dysponowania lokalem)- do wglądu,  dowód osobisty lub paszport - do wglądu,

Czas realizacji

od ręki

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

 • zameldowanie na pobyt stały służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała, 
 • zameldowanie winno być zgłoszone najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do miejsca pobytu stałego, 
 • przy zgłoszeniu zameldowania można zgłosić wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego, zameldowanie zgłasza się osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, 
 • zameldowanie osoby nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych może zgłosić jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu wspólnego pobytu, 
 • fakt pobytu potwierdza na zgłoszeniu meldunkowym osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu, w którym następuje zameldowanie – osoba ta wpisuje nazwę miejscowości i datę oraz składa własnoręczny, czytelny podpis, 
 • jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu zameldowania budzą wątpliwości o zameldowaniu rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, 

Podstawa prawna

 1. ustawa  z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1382 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-07-20 12:31:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-07-20 12:32:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-27 12:18:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7995 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony