ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie dowodu osobistegoDrukuj informacjęSprawa: Wydanie dowodu osobistego

Szczegóły informacji

Wydanie dowodu osobistego

Wydział: Referat Ogólny

Ogłoszono dnia: 2004-07-20 12:04:30

Termin załatwienia

do 30 dni

Osoba kontaktowa

Anita Nowak

Miejsce załatwienia

Pokój nr 1, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

68 3273115 wew. 135

Miejsce odbioru

ul. Długa 38; 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego, wg obowiązującego wzoru składany osobiście,
 2. wniosek o wydanie dowodu osobistego składany w postaci elektronicznej - podpisany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym E-PUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
 3. fotografia - wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek, kolorowa, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nie przesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, 
 4. dokument (oryginał do wglądu ) o ustanowieniu opiekunem prawnym lub kuratorem w przypadku składania wniosku o dowód dla osoby ubezwłasnowolnionej, dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy (do wglądu).  

Czas realizacji

do 30 dni

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

odwołanie od decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego rozpatruje Wojewoda Lubuski adres: Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica, termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 • dowód osobisty zobowiązani są posiadać obywatele polscy zamieszkali na terenie Rzeczypospolitej Polskiej od ukończenia 18 lat 
 • pozostali obywatele polscy w tym osoby małoletnie mogą posiadać dowód osobisty 
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski, 
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego dla małoletniego składa jeden z rodziców, lub opiekun prawny. / warunek nie dotyczy małoletnich w okresie 30 dni przed ukończeniem 18 lat / 
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie składa opiekun prawny lub jeden z rodziców gdy pozostaje ona pod włada rodzicielska, 
 • wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo składa kurator, przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby ubezwłasnowolnionej i małoletniego za wyjątkiem dzieci do lat 5, 
 • osoba, która nie może złożyć wniosku o wydanie dokumentu w urzędzie z uwagi na niepełnosprawność, chorobę lub inne ważne przyczyny może złożyć wniosek w miejscu pobytu, 
 • dowód osobisty odbiera się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków:
  • dowód osobisty osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie odbiera opiekun prawny lub jeden z rodziców gdy pozostaje ona pod władzą rodzicielską,
  • dowód osobisty małoletniego, który nie ukończył 13 lat odbiera jeden z rodziców lub opiekun prawny,
  • dowód osobisty małoletniego, który ukończył 13 lat odbiera małoletni lub jeden z rodziców,
 • dowód osobisty osoby ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba lub kurator ustanowiony przez sąd, 
 • dowód osobisty osoby, która złożyła wniosek poza urzędem na podstawie art. 26 ust 1 ustawy może odebrać pełnomocnik tej osoby, 
 • obowiązek wymiany dowodu powstaje w przypadku:
  • upływu terminu jego ważności,
  • zmiany danych zawartych w dokumencie,
  • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym jego identyfikację,
  • uszkodzenia dokumentu,
  • brak realizacji obowiązku wymiany skutkuje unieważnieniem dokumentu. 
UWAGA!!!
FORMULARZ POBRANY ZE STRONY INTERNETOWEJ NALEŻY  WYDRUKOWAĆ NA JEDNEJ KARTCE FORMATU A4 - DWUSTRONNIE, W NIEZMIENIONEJ FORMIE

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ), 
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212),  
Wszystkie informacje dostępne są na stronie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-07-20 12:03:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-07-20 12:04:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-27 12:20:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony