ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wpisanie do rejestru wyborcówDrukuj informacjęSprawa: Wpisanie do rejestru wyborców

Szczegóły informacji

Wpisanie do rejestru wyborców

Wydział: Referat Ogólny

Ogłoszono dnia: 2004-07-20 11:47:26

Termin załatwienia

do 3 dni

Osoba kontaktowa

Anita Nowak

Miejsce załatwienia

Pokój nr 1, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Telefon kontaktowy

68 3273115 wew. 135 / 519654621

Adres e-mail

Adres do doręczeń elektronicznych: /62bccw99fy/SkrytkaESP

Sposób załatwienia

 • decyzja administracyjna: doręczona listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub odebrana osobiście przez wnioskodawcę w terminie uzgodnionym z prowadzącym sprawę.  

Miejsce odbioru

Pokój nr 1, Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica

Wymagane Dokumenty

 • wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A/B, 
 • pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców, wg obowiązującego wzoru
 • kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

 • skargę rozpatruje Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, ul. Plac Słowiański 2, 65-950 Zielona Góra skargę kieruje się do Sądu Rejonowego za pośrednictwem Wójta Gminy,
 • termin złożenia skargi: 3 dni od dnia doręczenia decyzji.  

Uwagi

 • rejestr wyborców zawiera ewidencję osób uprawnionych do głosowania zamieszkałych na stałe na terenie gminy, 
 • osoby zameldowane na pobyt stały na terenie gminy ujmowane są w rejestrze z urzędu, 
 • na wniosek do rejestru wpisywane są osoby zamieszkałe na stałe pod innym adresem niż adres zameldowania na terenie gminy lub innej miejscowości, nie posiadające żadnego zameldowania stałego oraz nigdzie nie zamieszkałe, 
 • w wyniku decyzji o wpisaniu do rejestru osoba jest skreślana z rejestru w miejscu stałego zameldowania i ujmowana w spisie wyborców w kolejnych wyborach pod adresem wskazanym we wniosku, 
 • skreślenie z rejestru może nastąpić na podstawie oświadczenia o powrocie do miejsca stałego zameldowania. Oświadczenie składa się w urzędzie miejsca stałego zameldowania, 
 • decyzja o wpisaniu do rejestru może być wydana po ustaleniu, że osoba ma rzeczywiście miejsce stałego zamieszkania pod oznaczonym adresem w gminie Świdnica. Wnioskodawca winien przedłożyć na powyższą okoliczność dokumenty, przykładowo tytuł własności lokalu względnie umowę najmu, oświadczenia o stałym zamieszkaniu pod wskazanym we wniosku adresem złożone przez osoby wspólnie zamieszkałe względnie sąsiadów, umowa o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp..  

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), 
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2004-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2004-07-20 11:46:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Redaktor
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2004-07-20 11:47:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 08:24:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8074 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony