ˆ

Rada Gminy

Szczegóły informacji

Publikowane w związku z upływem kadencji, za rok 2014

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-11-13 12:59:21 przez Robert Fidᴑs

Załączniki