ˆ

Rada Gminy

Szczegóły informacji

Publikowane w związku z rozpoczęciem kadencji, za rok 2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-08 13:32:28 przez Robert Fidᴑs

Załączniki