ˆ

Rok 2020

Szczegóły informacji

Petycja SMEbusiness.pl Sp. z o. o

Akapit nr 1 - brak tytułu

———————————

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej: JST)
- w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)
Uprzejmie informujemy, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasz wniosek wysłany drogą elektroniczną w dniu 07.08.2020 r., o treści załączonej poniżej.

Rejestracja do programu "PrzyGOTUJMY lepszy świat" trwa do końca września, jeszcze tylko 7 dni!

-> Idea programu: poprzez program edukacyjny dla klas 1-3 szkół podstawowych chcemy pokazać dzieciom, że ich codzienne wybory żywieniowe mają znaczenie dla nich i dla naszej planety.
-> Dlaczego to robimy?
Pragniemy działać dla dobra dzieci i przyszłych pokoleń. Wierzymy, że drobna zmiana na talerzu może przynieść korzyści dla naszego zdrowia i zaowocować wielką zmianą dla środowiska.
-> Dla nauczycieli oraz szkół: W ramach programu zapewniamy interaktywne lekcje spełniające wymogi programowe MEN, dostosowujemy je do wieku uczniów w sposób praktyczny i teoretyczny. Zwracamy uwagę na zależności pomiędzy dietą a kondycją naszej planety.

________
Więcej informacji na -> https://www.przygotujmylepszyswiat.pl/program/

Wnosimy o zwrotne podanie numeru - pod jakim zostały zarchiwizowane materiały załączone do poprzedniego wniosku dostarczonego do szkół - via Gminy - w ramach wyżej wzmiankowanej Inicjatywy.

Rzeczone oznaczenie - proszę podać stosownie do wytycznych §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.).

Wnosimy aby odpowiedź została udzielona zwrotnie - w postaci elektronicznej – na adres e–mail: .

Jeśli odpowiedź na wniosek została już udzielona, prosimy nie odpowiadać ponownie. Dziękujemy!

Treść wniosku:

W związku z uzasadnionym interesem społecznym składamy na ręce Wójtów / Burmistrzów / Prezydentów poniższą petycję - prośbę, wnosząc o podjęcie następującego działania:

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST (Wójta / Burmistrza / Prezydenta) o przekazanie poniższego tekstu / petycji do wszystkich podległych szkół podstawowych, w tym zespołów szkół. Fakultatywnie prosimy również o przekazanie petycji do szkół podstawowych oraz zespołów szkół prywatnych miejscowo właściwych dla terenu Gminy.

Poniższa poruszana tematyka dotyczy także wymogów art. 3 ust. 3 Ustawy o petycjach.

———————
Z radością zawiadamiamy, że 3 sierpnia 2020 roku wystartował program edukacyjny pod hasłem „Przygotujmy lepszy świat”, adresowany do klas 1 - 3 szkół podstawowych, przygotowany przy udziale ekspertów do spraw żywienia oraz doświadczonych pedagogów.

Celem programu jest uświadomienie dzieciom, że codzienne wybory żywieniowe przekładają się na ich zdrowie i dobro środowiska.

Specjalnie opracowane interaktywne materiały edukacyjne i scenariusze lekcji pozwolą nauczycielom na realizację podstawy programowej w atrakcyjny dla uczniów sposób.

W ramach programu dzieci będą zdobywać nie tylko wiedzę, ale też praktyczne umiejętności – przygotowując oparte na składnikach roślinnych posiłki.

Szkoły i klasy zyskają również możliwość zdobycia atrakcyjnych nagród:
  • wyjazdu na zieloną szkołę,
  • workoplecaków z hasłem akcji,
  • szkolenia dla podmiotów obsługujących szkolną stołówkę.
Każda z pierwszych 1000 szkół otrzyma również kolorowe plansze edukacyjne oraz zestaw ziaren do hodowli roślin.

Materiały programu oraz regulamin dostępne są na stronie www . przygotujmylepszyswiat . pl.


Z wyrazami szacunku
Joanna Stec-Machowska
Prezes zarządu SMEbusiness.pl Sp. z o. o.

Wnioskodawca:
Joanna Stec-Machowska
SMEbusiness.pl Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 47/10
02-672 Warszawa
nr KRS: 0000475000
www . smebusiness . pl

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Kościukiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-25 13:23:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-25 13:33:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-01 11:45:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1307 raz(y)