ˆ

Posiedzenia komisji Rady Gminy

Szczegóły informacji

Wspólne posiedzenie komisji 20.01.2020r

Informacja ogłoszona dnia 2020-01-17 09:15:46 przez Robert Fidᴑs

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie komisji.
2.    Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4.    Wolne wnioski i informacje.
5.    Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał:
1) zmieniającej uchwałę nr II/8/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
2) zmiany uchwały nr XIII/95/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pobytu Senior+ na terenie gminy Świdnica.
3) przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców co. i cwu. na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica.
4) wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica.
5) dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica na 2020 r.
6) o ograniczeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica do mieszkańców sołectw: Świdnica, Wilkanowo oraz Piaski.
7) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego.
8) zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
9) upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Świdnica do podpisania odpowiedzi na wniosek.
6.Zamknięcie posiedzenia.
    
                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                         Tomasz Marczewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pańtak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-17 09:15:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-17 09:15:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20 15:58:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
326 raz(y)