Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sesje Rady Gminy

Szczegóły informacji

XX Sesja Rady Gminy Świdnicy

Informacja ogłoszona dnia 2020-06-10 10:45:09 przez Robert Fidᴑs

Akapit nr 1 - brak tytułu

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 713) i § 24 pkt 5 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XX sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
Proponowany porządek obrad XX sesji Rady Gminy Świdnica:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad sesji.
3.    Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy z dnia 27.05.2020 r.
4.    Wolne wnioski i informacje.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Debata nad raportem o stanie Gminy Świdnica za 2019 rok.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świdnica wotum zaufania.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zakazu korzystania z placów zabaw, siłowni plenerowych oraz boisk sportowych na terenie gminy Świdnica.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Świdnica na rok szkolny 2020/2021.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych i absolwenckich dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania stypendiów naukowych dla studentów zameldowanych na terenie gminy Świdnica.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świdnica.    
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Świdnica na 2020 rok.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2020-2030.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świdnica za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2019 rok.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Świdnica z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
19.    Zamknięcie obrad.    
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agata Pańtak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-06-10 10:34:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Fidᴑs
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-06-10 10:45:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Fidᴑs
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-06-10 10:45:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
171 raz(y)