ˆ

Sprawozdania roczne ze współpracy z organizacjami pozarządowymi

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-05-26 07:58:50 przez Katarzyna Misztak

Załączniki