Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zastępca Wójta

Szczegóły informacji

Zastępca Wójta

Informacja ogłoszona dnia 2018-11-23 12:09:32 przez Krzysztof Noga

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
nr pokoju Imię i Nazwisko Stanowisko nr telefonu e-mail
3 Izabela Mazurkiewicz
 Z-ca Wójta
wew. 128
 
 
Zakres zadań Z-cy Wójta:
Kompetencje zastępcy Wójta wynikają w głównej mierze z art. 26a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm., dalej jako u.s.g.). Wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.
Zgodnie z art. 33 ust. 4 u.s.g. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy Wójta. W związku z tym, iż zastępca Wójta nie ma własnych, ustawowo określonych kompetencji, a o zakresie i formach jego obowiązków decyduje Wójt gminy, wskazać można pewien ogólny zakres kompetencji zastępcy Wójta:   
a) w zakresie spraw administracyjnych – może posiadać upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych (art. 39 ust. 2 u.s.g.),
b) w zakresie spraw cywilnych – może posiadać upoważnienie do składania samodzielnie albo wraz z inną odpowiednio przez wójta umocowaną osobą oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem komunalnym (art. 46 ust. 1 u.s.g.).
c) w razie nieobecności Wójta albo innej przyczyny powodującej niemożność wykonywania przez Wójta jego obowiązków - ich realizację w pełnym zakresie przejmuje zastępca Wójta. 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Łuckiewicz-Kropska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Łuckiewicz-Kropska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-23 12:08:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Noga
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-23 12:09:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Noga
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-04 07:51:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2447 raz(y)