ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

zawiadamiam, że na wniosek: ENEA OPERATOR z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej nr 58 w imieniu której działa pan Janusz Michalski - GaMP Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy al. Konstytucji 3-Maja nr 8, wszczęto postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 58– obręb Słone, gmina Świdnica

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-03-11 20:30:23 przez Krzysztof Noga

Załączniki