Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Szczegóły informacji

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy Świdnica

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-05-05 15:48:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza  skrytka  /62bccw99fy/skrytka
lub prosimy na stronie http://epuap.gov.pl w wyszukiwarce wpisać "Świdnica wieś"
Poniżej przedstawiona jest ścieżka która umożliwia odnalezienie listy formularzy udostępnionych przez urząd.
 
 
 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie ePuap;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (pon.:8:00 – 16:00, wt.-pią.: 7:00 – 15:00) do sekretariatu Urzędu Gminy Świdnica mieszczącego przy ul. Długiej 38 w Świdnicy na następujących nośnikach danych:
 1. Dyskietka 1,44 MB
 2. Pamięć masowa USB
 3. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
 1. DOC, RTF, DOCX
 2. XLS, XLSX
 3. CSV
 4. TXT
 5. GIF, TIF, BMP, JPG
 6. PDF
 7. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.