ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany planów finansowych budżetu Gminy Świdnica na rok 2021
Nr aktu prawnego
0050.30.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Świdnica na 2021 rok, rozwiązania rezerwy budżetowej ogólnej oraz przeniesienia środków budżetowych.
Nr aktu prawnego
0050.29.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2021 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji ds. opiniowania wniosków o dotację
Nr aktu prawnego
0050.24.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Świdnica za rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/193/2021
Status
Oczekujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia wniosku
Nr aktu prawnego
XXVI/192/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
XXVI/191/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przekazania wniosku według właściwości
Nr aktu prawnego
XXVI/190/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XXVI/189/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2021-02-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XXVI/188/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji