Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.32.2023 w sprawie w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
0050.32.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Świdnica nr 0050.31.2023 w sprawie Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
0050.31.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/383/2023 w sprawie zmiany uchwały nr XI/86/2019 z dnia 25 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Świdnica
Nr aktu prawnego
LII/383/2023
Status
Oczekujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/378/2023 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego o zmianę rodzaju miejscowości oraz zniesienie urzędowych nazw miejscowości
Nr aktu prawnego
LII/378/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/375/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
LII/375/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/377/2023 w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica
Nr aktu prawnego
LII/377/2023
Status
Oczekujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/376/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi
Nr aktu prawnego
LII/376/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/381/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Piaski
Nr aktu prawnego
LII/381/2023
Status
Oczekujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/382/2023 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kosynierów w miejscowości Świdnica
Nr aktu prawnego
LII/382/2023
Status
Oczekujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-03-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Świdnica nr LII/380/2023 w sprawie wprowadzenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu gminy Świdnica na rok 2023
Nr aktu prawnego
LII/380/2023
Status
Oczekujący

Nawigacja między stronami listy informacji