Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Świdnica
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

III/15/05

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja:

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 2005-04-19

Data podjęcia/podpisania: 2005-04-19

Tytuł aktu:

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy do załatwiania spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.

Treść:

UCHWAŁA Nr III/15/05
Rady Gminy Świdnica
z dnia 19 kwietnia 2005r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy do załatwiania spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi.

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.)  w związku z art. 7 ust. 1 i 1a ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych  (  Dz.U. Nr 71, poz. 734 z póź.zm.)

uchwala się, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w przedmiocie
prowadzenia spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi wynikających z ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Świdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwo Dziechciarow
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-05-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwo Dziechciarow
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-05-02 11:23:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Iwo Dziechciarow
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-05-02 11:26:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Iwo Dziechciarow
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-05-02 11:23:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
752 raz(y)